Quick selection:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots

Legend: = Click to put the lot in the order form

3176 lots found, showing page 6 of 159

Print this list

After auction sales International auction 352

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

3176 lots found, showing page 6 of 159

Print this list

Click for photo 101K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Delbetalt brev sänt från UPSALA 26.2.1832 till Gotha. Notering "fco Hamburg", Stämplar SUEDE och KS&NPCV HAMBURG 6.MAR.32. Fräscht objekt. Lösennotering "5". (Reserve approx. € 50 / $59) 500 500
Buy Click for photo 102K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Delbetalt brev daterat "Upsala d. 15 juli 1832" sänt via STOCKHOLM 17.7.1832 till Gotha. Notering "fr. Hambrg". Stämplar KS&NPC HAMBURG 24.JUL.32 och TT HAMBURG 24.JUIL.32. Lösennotering "5". (Reserve approx. € 50 / $59) 500
Buy Click for photo 103K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Inkommande betalt brevkuvert sänt från KSPA HAMBURG 31.12.1837 till Stockholm, via KDOPA HAMBURG 3-4 31.12. (Reserve approx. € 30 / $35) 300
Buy Click for photo 104K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. KS&NPC HAMBURG. Stämpel 10.APR.40 på baksidan av brev, med innehåll med samma datering, sänt till Nyköping. Denna tidiga stämpeltyp är mycket sällsynt och möjligen UNIK som avgångsstämpel, och dessutom i ovanligt bra avtryck. (Reserve approx. € 100 / $120) 1000
Buy Click for photo 105K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Brev daterat "Lübeck d 15 Oct 46" sänt "pr Damfschiff Gauthiod" (P: +800:-) till STOCKHOLM 19.10.1846 (P:2000:-). Trevligt objekt. (Reserve approx. € 120 / $140) 1200
Click for photo 106K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Fribrev sänt från KS&NPA HAMBURG 27.4.1849 till Stockholm, via STRALSUND (P: 400:-). (Reserve approx. € 30 / $35) 300 750
Click for photo 107K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Inkommande betalt brevomslag sänt från BARTH 18.9. till Cimbritshamn, via STRALSUND 19.9 och YSTAD 20.9.1852. (Reserve approx. € 40 / $47) 400 400
Buy Click for photo 108K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Vackert obetalt brev sänt från KSPA HAMBURG 28.10.1861, VIA STETTIN (P: 600:-) till Stockholm. Lösenstämpel 63 ÖRE. (Reserve approx. € 40 / $47) 400
Buy Click for photo 109K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Inkommande vackert obetalt brev sänt från KSPA (D) HAMBURG (typ 1) 21.3.1862 till Stockholm. Även stpl HAMBURG TH&T som slagits av misstag och därmed strykits. Lösenstpl 45 ÖRE. Mycket intressant brev. (Reserve approx. € 100 / $120) 1000
Buy Click for photo 110K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Vackert betalt brev sänt från KSPA HAMBURG 5.7.1865 till STOCKHOLM 1.TUR 9.7. FRANCO-stpl och rödkritanotering "7" (Hamburg Sch) = 5 Sgr = 45 öre. (Reserve approx. € 30 / $35) 300
Buy Click for photo 111K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Mycket intressant framsida till postsak ("P.S.") stämplad med blå KSPA HAMBURG 2.7.1866. Tejpfläck. Enl. uppgift ett UNIKT objekt sänt inom Hamburg. (Reserve approx. € 100 / $120) 1000
Buy Click for photo 112K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. KSPA HAMBURG (blå). Vackert betalt brev med dubbelt porto, sänt 10.5.1867 till STOCKHOLM 1.TUR. 3.5. Även blå FRANCO-stpl, samt rödkritanotering "12" (Hamburg sch) = 9 Sgr = 80 öre. Mycket ovanligt med dubbelportobrev. (Reserve approx. € 40 / $47) 400
Buy Click for photo 113K Sverige Utlandsanknytning. Tyskland. Betalt brev sänt från KSPA HAMBURG 21.12.1867 (blå stpl) till STOCKHOLM 1.TUR 23.12. FRANCO-stpl och rödkritanotering "6" (Hamburg Sch) = 4½ Sgr = 40 öre. (Reserve approx. € 30 / $35) 300
Click for photo
(2 photos)
114K Sverige Samling KSPA HAMBURG 1858–1867. Sex brev sända till Sverige, med bl.a. notering "Lösen 45 Öre". Även ett isländskt löst märke, F 56v3 1902 “Í GILDI” 40 aur perf 12¾ med omv. vm. Mest god kval. (7) (Reserve approx. € 70 / $82) on cover 700 700
115K Sverige Fyra försändelser inkl. WISBY (Nst 7 typ 1) på skeppsbrev från Stockholm med sjöportonotering "10 Sk Bco", Wisby Nst 7 typ 2, Wexiö Nst 7 (1849) samt ett brev från Stockholm till London 1850. (Reserve approx. € 60 / $71) on cover 600 600
Buy 116K Sverige Lot. Sju st brevomslag adresserade till WISBY. Sex st från Stockholm inkl. en rak-stämpel, samt en från Carlskrona 1849. (Reserve approx. € 50 / $59) on cover 500
Buy Click for photo
(2 photos)
117K Sverige Fyra brev: rakstämpel WESTERVIK, bågstämpel WESTERÅS 19.11.1836 typ 3 och två med fyrkantstämplar AVESTA 8.9.1851 samt blå stämpel NORRKÖPING 9.5.1852 typ 6. Alla i PRAKT - LYX-kvalitet. (Reserve approx. € 40 / $47) on cover 400
Buy Click for photo
(3 photos)
118P Sverige Lot med cirkelstämplar, bla Stockholm FR:BR blå 1853, svart 1861 (Mycket fräscha), kvitto på öppen rek. med innehållslista 1871 samt kungörelser med bla kronslinga + FORT dessutom en som upplästs i .... 1872. Fin kvalitet. (Reserve approx. € 30 / $35) on cover 300
Buy Click for photo
(4 photos)
119A Sverige Postal dokumentation. Pärm med ca 70 mest kungörelser 1767-1833. (Reserve approx. € 50 / $59) 500
Buy Click for photo 120K Sverige Postal blankett stpl, DILIGENSPOST, kvitto (något reducerat) från "Diligence Contoret" för ett paket, transport Stockholm - Göteborg 1837. Kostnad 18 skilling banco. Mycket ovanligt objekt! Ex. Åke Torkelstam. (Reserve approx. € 100 / $120) used 1000