Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6178 lots found, showing page 186 of 309

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6178 lots found, showing page 186 of 309

Print this list

Buy Click for photo 7506 Sweden Facit 175a or Scott 167 used, 15 öre violett, tvåsid tn. LYX-stämplat SVÄRTAGÅRD 24.10.25. (Reserve approx. € 15 / $18) used 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7507K Sweden Facit 175A or Scott 167 cover, 2x15 öre som reglementsenligt brevporto, på punschetikett använt som brevkort. Sänt från RAUS 19.6.1922. Trevligt och ovanligt objekt. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 7508K Sweden Facit 175A or Scott 167 cover, 15 öre på vackert telegram sänt från BORÅS 15.12.24 till Skölvene. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 7509K Sweden Facit 175A or Scott 167 cover, 2x15 öre på brev sänt från NORRKÖPING 5.4.23 till Mexico. Ankomststämplat 24.ABR.1923. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
7510K Sweden Facit 175A or Scott 167 cover, 15 öre on picture postcard sent insufficiently prepaid from MALMÖ 1 14.5.23 to Germany. Swedish postage due cancellation T30C (minimum due amount = 24 öre). (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
7511K Sweden Facit 175A or Scott 167 cover, 15 öre på underfrankerat vykort (Slottsskogen) sänt från GÖTEBORG 1 26.7.24 till Frankrike. Lösenstämpel T30c i röd färg, samt ankomststämplat GUIPUZCOA 2.AGO.24. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7512K Sweden Facit 175A or Scott 167 cover, 15 öre på affärshandlingar sänt från MALMÖ 1 29.7.25 till Sundsvall. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7513K Sweden Facit 175A or Scott 167 cover, 2x15 öre på brev sänt från ÖFVERHOGDAL 9.11.23 till Kanada. Ankomststämplat 28.NO.23. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7514K Sweden Facit 175A or Scott 167 cover, 15 öre på tre st. vackra brev, inkl. ett fönsterkuvert, sända 1922-1925, varav ett stämplat SYA. (3). (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 7515K Sweden Facit 175A, 142A cover, 5+4x15 öre i 4-strip på expressbrev sänt från TÖREBODA LBR 31.5.1924 till STOCKHOLM 21.5.24. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 7516 Sweden Facit 175Acx or Scott 167 used, 15 öre violett, tvåsid tn, med vm linjer. God centrering. Ktt. F 8500 (Reserve approx. € 49 / $60) used 500
Buy Click for photo 7517 Sweden Facit 175C or Scott 167 mint never hinged, 15 öre violett, fyrsid tn. Fyrblock. God centrering. F 1800 (Reserve approx. € 29 / $36) mint never hinged 300
Buy Click for photo
(2 photos)
7518K Sweden Facit 175C or Scott 167 cover, 15 öre på underfrankerat vykort (Stadshuset, Stockholm) sänt från STOCKHOLM 5.5.24 till Ungern. Lösenstämpel T30c och lösenbelagt med 2×200+2×1000 K. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 7519K Sweden Facit 175C or Scott 167 cover, 2x15 öre på brev sänt från LUND 3.5.25 till Polen. Ankomststämplat WARSZAWA 7.V.25. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 7520K Sweden Facit 175C, 144A cover, 2×10+3×15 öre på dekorativt brev med vinjett, sänt från KARLSKRONA LBR 24.2.23. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo
(2 photos)
7521K Sweden Facit 176A or Scott 168 cover, 15 öre (ändmärke ur rulle) på vykort sänt från VISBY LBR 17.8.28 till Venezuela, och sedan eftersänt till Colombia. Transit TRANSITO COLON 10.SET och ankomststämplat CARACAS VENEZUELA 12.SET.28. Synnerligen ovanliga destinationer, Venezuela 1K (UNIK försändelse) enl. Facit, samt Colombia R5 (2–3 försändelser) kända enl. Facit. (Reserve approx. € 98 / $120) on cover 1000
Buy Click for photo
(2 photos)
7522K Sweden Facit 176A or Scott 168 cover, 15 öre på vykort (Djurgården) sänt från ASPUDDEN 27.3.33 till Madagaskar. Svag ankomststämpel på baksidan. Synnerligen ovanlig destination, R5 (2–3 kända försändelser) enl. Facit. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700
Buy Click for photo
(3 photos)
7523K Sweden Facit 176A or Scott 168 cover, 15 öre single usage on seven postcards sent to USA 1926-1927. (7). (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo
(3 photos)
7524K Sweden Facit 176A or Scott 168 cover, 15 öre single usage on seven postcards sent to USA 1926-1928. (7). (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 7525K Sweden Facit 176A or Scott 168 cover, 15 öre on reply part of postcard sent from LEIPZIG MESSESTADT 8.4.29 to Gothenburg. Small tear in the card, but private manufactured reply cards are rare, especially sent abroad. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400