Quick selection – International auction 358:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

9238 lots found, showing page 303 of 462

Print this list

After auction sales International auction 358 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

9238 lots found, showing page 303 of 462

Print this list

Buy Click for photo 6056K Sweden Facit 176C or Scott 168 cover, 2×15 öre på mycket intressant eftertaxeringskort, blankett n:r 105 (Juni 1920), rörande en rek. trycksak som visat sig innehålla brev. Märkena makulerade UNNARYD 19.3.28. (Reserve approx. € 67 / $79) on cover 700
Buy Click for photo 6057K Sweden Facit 176C or Scott 168 cover, 2x15 öre on cover sent from STOCKHOLM 5.10.26 to Australia. Arrival pmk SYDNEY N.S.W. 15.NO.1926. Forwarded to Adelaide. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 6058K Sweden Facit 176C, 145A cover, 10+15 öre on cover sent from PKP 17.4.28 to Palestina. Arrival pmk JERUSALEM 26.APR.28. Scarce destination, R4 (4-10 recorded covers) according to Facit. (Reserve approx. € 38 / $45) on cover 400
Click for photo
(2 photos)
6059K Sweden Facit 176C, A, 145C cover, 2x10+2x15 öre på pf-brev sänt från ÖREBRO 2.2.1927 till STOCKHOLM 22.2.27. Stämpel RETUR AVSÄNDAREN EJ UTLÖST INOM FÖRESKRIVEN TID, samt etikett "Non reclamé. EJ efterfrågad". (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150 150
Buy Click for photo
(2 photos)
6060K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre on postcard sent from GRÄNGESBERG 13.12.30 to Madagascar. Very rare destination, R5 (2-3 known items) according to Facit. (Reserve approx. € 77 / $90) on cover 800
Buy Click for photo 6061K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre on postcard sent from PKP 61 19.9.34 to Maracaibo, Venezuela. Very scarce destination, 1K (UNIQUE) according to Facit. (Reserve approx. € 77 / $90) on cover 800
Buy Click for photo
(2 photos)
6062K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre on postcard dated "Göteborg 13/9 -34" sent to Caripito, Venezuela. Extremely scarce, 1K (only one cover recorded) according to Facit. (Reserve approx. € 67 / $79) on cover 700
Buy Click for photo
(2 photos)
6063K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 2×15 öre (short perfs) on cover sent from ÖREBRO 6.1.34 to GÖTEBORG 1 10.7.34, for further transportation to Russia, and then forwarded to Lourenco Marques. Several cancellations at back incl. arrival pmk LOURENCO MARQUES 1.SET.1934. Very scarce destination, 1K (UNIQUE cover) according to Facit. (Reserve approx. € 48 / $56) on cover 500
Buy Click for photo 6064K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre on sample of no value pm envelope, sent from GÖTEBORG 3 12.5.34 to Germany. (Reserve approx. € 38 / $45) on cover 400
Buy Click for photo
(2 photos)
6065K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på fyra försändelser, varav tre med blandfrankeringar med Lejon, bl.a. rekbrev sänt till Tjeckoslovakien, rekbrev till Finland, samt inrikes expressbrev. (4). (Reserve approx. € 38 / $45) on cover 400
Buy Click for photo
(2 photos)
6066K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre on postcard sent from UMEÅ 20.4.32 to Romania. Arrival pmk BUCURESTI POSTE RESTANTE 25.APR.932. (Reserve approx. € 34 / $39) on cover 350
Buy Click for photo 6067K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 3x15 öre på lokalt expressbrev sänt inom GÖTEBORG 16.10.30. Intressant brev med flera noteringar om möjliga gatunr samt "sökt ax epress den 16/10", "Sökt av exp. d. 16-10" och "Ej påträffad". (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 6068K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre som lösen på ïnrikes brev sänt från HOUSTON TEXAS 22.DEC.1930 till New York, sedan eftersänt underfrankerat till STOCKHOLM 9.1.31. Lösenstpl T CENTIMES 15 och svensk lösenetikett. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 6069K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 4x15 ör on registered cover sent from STOCKHOLM 20 to USA. Arrival pmk´s NEW YORK, N.Y. REG´Y- DIV. 12.1.1927, CHICAGO, ILL (REG. DIV.) 13.JAN.1927 and CHICAGO (UPTOWN STA.) ILL REG. DIV. 14.JAN.1927. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 6070K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på underfrankerat brev sänt från STOCKHOLM 29.6.1934 till Frankrike, där det lösenbelagts med 4×60 C. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6071K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på brevkort sänt från STOCKHOLM 14.12.27 till Bulgarien. Ankomststämplat. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo
(2 photos)
6072K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på vykort (Stadshuset, Norra Valvet) sänt från STOCKHOLM 1 5.8.35 till Lettland. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
6073K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre på vykort (Kungl. Slottet) sänt från STOCKHOLM 1 23.11.29 till Nederländska Ostindien. Stämplar WAKASSER 25.12.29 och WATAMPONE 31.12.29. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 6074K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 3x15 öre på expressbrev sänt från STOCKHOLM CST 13.8.29 till Malmö. Eftersänt till YSTAD 14.8.1929. Även stpl. PKP 164 14.8.29. Notering "avs avrest". (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 6075K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 3x15 öre på rekbrev sänt från HÄRNÖSAND 20.10.32 till Tyskland. Ankomststämplat LÜBECK 23.10.32. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200