Quick selection – International auction 358:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

9238 lots found, showing page 308 of 462

Print this list

After auction sales International auction 358 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

9238 lots found, showing page 308 of 462

Print this list

Buy Click for photo 6156K Sweden Facit 180b, 143Ad cover, 2×5+20 öre på trevligt brev med innehåll, sänt från KRISTIANSTAD 4.12.37 till Novosibirsk, Sibirien. Stämpelbundet brevmärke. Ankomststämplat, samt RETOUR DÉCÈDE och RETOUR MOSCOU-REBUTS. Kuvertet med mindre pappersförlust samt ngt smutsigt. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150
Buy Click for photo 6157K Sweden Facit 180b, 178C cover, 2×15+20 öre på luftpostbrev sänt från GÖTEBORG 15 14.3.38 till Egypten. Stämplar BERLIN-SASSNITZ (HAFEN) BAHNPOST ZUG 18 15.3.38 och PORT SAID PAR AVION 19.MR.38. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 6158K Sweden Facit 181, 143A cover, 3x5+25 öre on local special delivery cover sent within Stockholm. Cancellations EXPRESS. A few stains but still attractive. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 6159K Sweden Facit 181, 143A, 183 cover, 5+20+2x25 öre som dekorativ kombination på expressbrev sänt från STOCKHOLM 30.9.32 till Tyskland. Ankomststämplat REGENSBURG 2 2.OKT. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 6160K Sweden Facit 181, 146A cover, 10+2×20 öre på nordiskt resekort stämplat KARLSTAD 7.8.33. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
6161K Sweden Facit 181, 157 cover, 2x20+35 öre on telegram money order with corresponding telegram enclosed. Sent from TROLLHÄTTAN 21.5.1927 to VÄNERSBORG 21.5.27. Scarce. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 6162K Sweden Facit 181, 183 cover, 20+25 öre on registered cover sent from ÅHUS 26.11.31 to Algeria. Arrival cds ALGER 30.11.31. Superb. (Reserve approx. € 58 / $67) on cover 600
Buy Click for photo 6163K Sweden Facit 181, 183 cover, 20+25 öre on registered air mail cover sent from STOCKHOLM 20.11.35 to Finland. At back cancellations MED LUFTPOST and HELSINKI HELSINGFORS 21.XI.35. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 6164K Sweden Facit 181a or Scott 172 cover, 20 öre på brevkort (Jenny Nyström påskkort) sänt från STOCKHOLM 4.4.28 till Lettland. R3 enl. Facit. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo
(2 photos)
6165K Sweden Facit 182 cover, 25 öre mattröd som ovanlig singelfrankering i rätt tid på vykort (Ombergs Hjässa med utsiktstorn). Sänt från STOCKHOLM 11 5.9.1922 till Tyskland. (Reserve approx. € 38 / $45) on cover 400
Buy Click for photo
(2 photos)
6166K Sweden Facit 182 cover, 25 öre, single usage, on postcard sent from STOCKHOLM 23.7.22 to France. The pc with one bent corner. (Reserve approx. € 34 / $39) on cover 350
Buy Click for photo
(3 photos)
6167K Sweden Facit 182 cover, 25 öre som singelfrankering på inrikes brev sänt från KRISTIANSTAD 24.7.22. till Malmö. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250
Buy Click for photo 6168K Sweden Facit 182 cover, 25 öre mattröd + 5 öre Lejon på vacker lokal pf-trycksak sänt inom GÖTEBORG 3 31.3.31. F 450 (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 6169K Sweden Facit 182 cover, 25 öre som singelfrankering på två försändelser, dels brev till Kanada, dels pf-trycksak. (2). (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 6170K Sweden Facit 182, 142A cover, 5+25 öre på brevframsida sänd från LINKÖPING 30.4.23 till Portugal. 25 öre mattröd i rätt tid är ovanlig på försändelser. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200
Buy Click for photo 6171K Sweden Facit 182, 162 cover, 25+60 öre on insured cover sent from UPPSALA 1 24.8.22 to Germany. Arrival pmk GREIFSWALD 27.8.22. (Reserve approx. € 34 / $39) on cover 350
Buy Click for photo 6172K Sweden Facit 182, 162 cover, 25+60 öre on insured cover sent from STOCKHOLM 3.8.22 to Germany. 25 öre used in correct time is unusual on cover. 60 öre in interesting mis-cut copy. Arrival pmk BINZ 6.8.22. (Reserve approx. € 29 / $34) on cover 300
Buy Click for photo 6173 Sweden Facit 183 or Scott 175 used, 25 öre blå. LYX-stämplat LÄSTRINGE 27.11.1925. (Reserve approx. € 14 / $17) used 150
Buy Click for photo 6174K Sweden Facit 183 or Scott 175 cover, 25 öre on cover sent from MALMÖ 1 S.J. B 11.5.30 to Hong Kong, "Via Siberia". Arrival pmk HONG KONG 31.MAY.30. Forwarded to SHANGHAI 3.JUN.30. Scarce destination, R4 (4–10 recorded covers) according to Facit. (Reserve approx. € 48 / $56) on cover 500
Buy Click for photo 6175K Sweden Facit 183 or Scott 175 cover, 25 öreon cover with content sent from STOCKHOLM 1 18.12.26 to Panama Canal Zone. Arrival pmk BALBOA C.Z. 3.FEB.1927. Forwarded to USA. Scarce destination, R4 (4–10 recorded covers) according to Facit. Ex. Frimärkshuset 1979. (Reserve approx. € 38 / $45) on cover 400