Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6178 lots found, showing page 61 of 309

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6178 lots found, showing page 61 of 309

Print this list

Buy Click for photo 5006 Sweden O-län. Allmän post. Brev (arkivveck) daterat "Uddewalla den 16 Septr 1814" sänt till Göteborg. Karteringsnr "26". (Reserve approx. € 15 / $19) 150
Click for photo 5007K Sweden Allmän post. Brevomlag med notering "Om Kongsskjuts" stämplat WESTERÅS 25.8.1843 sänt till Fahlun. (Reserve approx. € 20 / $25) 200 200
Buy Click for photo 5008K Sweden D-län. NYKÖPING FR.BR. Allmän post. Två brevomslag, varav ett sänt till Trosa, och ett rek till Mariestad. (2). Postal: 500:- (Reserve approx. € 30 / $38) 300
Buy Click for photo 5009K Sweden D-län. NYKÖPING FR.BR. Allmän post. Ett brev sänt till Västerås, samt två brevomslag sända till Stockholm. (3). Postal: 750:- (Reserve approx. € 30 / $38) 300
Buy Click for photo 5010K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post typ 3 (1823) på brevomslag sänt till Karlskrona. Postal: 600:- (Reserve approx. € 30 / $38) 300
Buy Click for photo 5011K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post typ 2 på två brev 1825-1827, varav ett cirkulär angående öppnad postgång "emellan Jemteland och Trondheims Stift" sänt till postkontoret i Marstrand. (2). Postal: 700:- (Reserve approx. € 25 / $31) 250
Buy Click for photo 5012K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR. Allmän post. Typ 4 på två brevomslag sända till Göteborg resp. Norrtelje. (2). Postal: 700:- (Reserve approx. € 25 / $31) 250
Buy Click for photo 5013K Sweden A-län. STOCKHOLM FR.BR,, allmän post. Typ 4 på brevomslag med papperssigill, daterat med blyerts "1822", sänt till Jönköping. (Reserve approx. € 20 / $25) 200
Click for photo 5014 Sweden Kronopost. Brev "Stämning" daterat "Leaby den 30 Maÿ 1855" med kronoslinga. (Reserve approx. € 15 / $19) 150 230
Click for photo 5015K Sweden Kronopost. Brevomslag med kronoslinga och daterat i blyerts "1699". (Reserve approx. € 30 / $38) 300 310
Click for photo 5016K Sweden Kronopost. Brev daterat "Söderhamn d. 13 Julii 1758" och med kronoslinga. (Reserve approx. € 30 / $38) 300 300
Click for photo 5017K Sweden Kronopost. Större del av kronostämpel på Kungörelse daterad "4 September 1797" sänt till Harlösa och Hammarlunda. (Reserve approx. € 25 / $31) 250 250
Buy Click for photo 5018K Sweden Kronopost. Två brevomslag daterade i blyerts "1814" resp "1817", båda med kronoslingor samt noteringar "fortskafafs promt", samt med rester av fjädrar. Sända till Sörby resp. Ekholmen. (2). (Reserve approx. € 25 / $31) 250
Buy Click for photo 5019K Sweden Kronopost. Två kungörelser från 1824, sända till Öja, Södermanland, med ngt otydliga kronostämplar. (2). (Reserve approx. € 20 / $25) 200
Buy Click for photo 5020K Sweden Kronopost. Två brevomslag 1834-1838, båda med noteringar "fortskaffas genast / skyndsamt...". Rester av montering på baksidorna. (2). (Reserve approx. € 25 / $31) 250
Buy Click for photo 5021K Sweden Kronopost. Brev daterat "Hushagen den 13 jan: 1844", med kronoslinga och notering "om kronoskjuts". (Reserve approx. € 20 / $25) 200
Buy Click for photo
(2 photos)
5022K Sweden Fjäderbrev. Vackert brevomslag med rest av fjäder på baksidan, sänt till Stockholm. Notering "Med bevis fort med all skyndsamhet och skall vid 6 2/3 Sk. Bco. vite vara hos ägaren aflämnas natt före dagens utgång antyder den 15 Nov. 1830". (Reserve approx. € 51 / $63) 500
Click for photo 5023 Sweden Militär förfilateli. Brev "Ordres" med kronoslinga och notering "Fort d 9/2 56". (Reserve approx. € 20 / $25) 200 200
Buy Click for photo 5024K Sweden Militär förfilateli. Ordres daterat "8de October 1839" sänt till Nås. (Reserve approx. € 20 / $25) 200
Buy Click for photo 5025K Sweden Militär förfilateli. Ordres daterat "Dahlsjö den 11 Junii 1842" sänt som "Brefpost" till "Lakr" (Landskrona) med svagt avtryck av kronostämpel. (Reserve approx. € 25 / $31) 250