Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6178 lots found, showing page 74 of 309

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6178 lots found, showing page 74 of 309

Print this list

Buy Click for photo 5266K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Unpaid folded letter sent from KS&NPC HAMBURG 18.SEP.40 to Nyköping, via GREIFSWALD (P: 400:-). (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 5267K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Paid cover sent from KS&NPC HAMBURG 12.APR.44 to Näfverqvarn. (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo 5268K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Folded letter sent from KS&NPC HAMBURG 21.MAY.44 to Nyköping, via (S)TRALSUND (P: 400:-). Postage due notation "33". (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 5269K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Incoming unpaid letter dated "Hamburg 19 May 1844", sent via STRALSUND to Nyköping. Postage due notation "33 s" (sk. bco). (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 5270K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Unpaid cover sent from KS&NPC HAMBURG 3.SEP.44 to Näfverqvarn, via STRALSUND. Postage due notation "33 s" (sk bco). (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 5271K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Letter dated "Lübeck d 15 Oct 46" sent "pr Damfschiff Gauthiod" (P: +800:-) to STOCKHOLM 19.10.1846 (P: 2000:-). Nice item. (Reserve approx. € 120 / $140) 1200
Buy Click for photo 5272K Sweden Utlandsanknytning. Germany. UNpaid cover sent from KS&NPA HAMBURG 28.9.1849, via Stralsund and YSTAD 1.10.1849, to Stockholm. Accountancy note "3" (sgr) and postage due notation "33" sk bco. Superb. (Reserve approx. € 34 / $42) 350
Buy Click for photo 5273K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Cover sent from KDOPA HAMBURG 15.2 to Uddevalla, via HELSINGBORG 21.2.1853. Postage due notation "15 sk". (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo 5274K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Unpaid cover sent from TRARBACH 23.3.57, via HAMBURG 26.3, to Stockholm. Accountancy note "3" (Sgr) and postage due notation "24" (sk bco). (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Click for photo 5275K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Betalt brev sänt från GÖTHEBORG 15.10.1857, via Helsingborg, Helsingör och Korsör, till KS&NPA HAMBURG 18.10.1857. Notering "15" (sk. bco.) motsvarar 5 sgr. Portot delades lika mellan Sverige och Preussen. (Reserve approx. € 29 / $36) 300 300
Buy Click for photo 5276K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Paid cover sent from KSPA HAMBURG 18.8.1858, via KDOPA HAMBURG 18.8 and "Lübeck", to Stockholm. Notation "7" (Hamburg Sch) = 5 Sgr = 45 öre. (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo 5277K Sweden Utlandsanknytning. Germany. KSPA HAMBURG (svart). Vackert obetalt brev sänt 1.9.1858, via KDOPA HAMBURG 1.9 och "Lubeck", till Stockholm. Lösenstämpel 45 ÖRE. Praktobjekt. (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Buy Click for photo 5278K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Brevomslag sänt från Hamburg till Gefle, via HELSINGBORG 6.4.1859. Stämplar KDOPA HAMBURG 2.4 och KS&NPA HAMBURG 2.4.1859. Lösennotering "24". (Reserve approx. € 20 / $24) 200
Buy Click for photo 5279K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Incoming beautiful unpaid letter sent from KSPA (D) HAMBURG (type 1) 18.2.1860 to Linköping, via HELSINGBORG 20.2.1860. Notation "Lösen 45 öre". (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo 5280K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Fräscht brevomslag sänt från HAMBURG KSPA(D) 9.5.1860 till Linköping, via CALMAR 12.5.1860. Lösennotering "45 öre". (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Click for photo 5281K Sweden Utlandsanknytning. Germany. KSPA (D) HAMBURG (typ 1). Obetalt brev i andra viktklassen, sänt 30.6.1861 till Stockholm. Lösennotering "90" (öre). Praktobjekt. (Reserve approx. € 39 / $48) 400 400
Buy Click for photo 5282K Sweden Utlandsanknytning. Germany. KSPA (D) HAMBURG (typ 1). Vackert obetalt brev, sänt 10.6.1861 till Stockholm. Lösenstämpel 45 ÖRE. LYX-objekt. (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Buy Click for photo 5283K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Inkommande följebrev till paket märkt "G.T&E/4", med innehåll daterat "Hannover 4 Octbr 1861", sänt till Malmö. Ovanligt objekt. (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo 5284K Sweden Utlandsanknytning. Germany. KSPA HAMBURG (svart). Obetalt brev sänt 1.11.1861, via YSTAD 4.11.1861, till Stockholm. Lösenstämpel 63 ÖRE. Praktobjekt. (Reserve approx. € 39 / $48) 400
Buy Click for photo 5285K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Inkommande brev sänt från HAMBURG KSPA(D) 9/5.1862 till Karlskrona, via YSTAD 12.5.1862. (Reserve approx. € 39 / $48) 400