Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6178 lots found, showing page 77 of 309

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6178 lots found, showing page 77 of 309

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
5326K Sweden Prephilately. Sex brev/kungörelser 1700-1800-tal, varav två med kronoslingor. (6). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo
(2 photos)
5327K Sweden Prephilately 1840´s. Normal cancellation 7 from Jönköping, Malmö, Mariestad and Uddevalla, plus normal cancellation 6 from Westerås. Postal at least 525:-. Good quality (5) (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo
(3 photos)
5328K Sweden Prephilately collection. Fem brev 1804-1869, med noteringar "Fr.br", "EmBref" etc,, samt ett "angl" (angeläget), varav ett norskt från Brekke till Ringereide. (5). (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Click for photo 5329K Sweden Prephilately. Tre brevomslag skaraborgs län 1817-1834, bl.a. två med notering om vite. (3). (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250 250
Buy Click for photo 5330P Sweden Postal documentation, Telegrafrörelsen. Lot om fem telegram 1850–1900-talen, varav ett med FÖRETRÄDESRÄTT, samt ett med tillhörande telegramkuvert "Lösen: 10 öre R:mt". Även tre olika kvitton, Form nr 258, Lit. T och Lit. Tb. Totalt tio objekt. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 5331K Sweden Postal documentation, Telegram Stockholm 30.10.1890, med intressant innehåll: il-telegram ... Ett skeppsvrak drifvande utanför Agön, detta är antagligen "Akeona". Delgif skyndsamt "Neptun". (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Click for photo
(2 photos)
5332K Sweden Postal documentation, Skrivelse från lantbrevbärare till ÖFVERTORNEÅ 1.12.1918. Även stämpel TEURAJÄRVI 31.12.1918, som tagit del av innehållet (anhållan om ny tidtabell). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300 300
Buy Click for photo 5333K Sweden Postal form, Förtryckt fraktsedel rörande en last av timmer att sändas med skeppet "Pomona" från Göteborg. Skepparen Anders Willberg har åtagit sig; "vill Gud med första goda vind att segla till Memel". (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 5334P Sweden Postal form, Unnumbered early receipt for open registered mail with associated list of the content, for mail sent from Bjästa 11.11.1855 to Stockholm. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Click for photo 5335P Sweden Postal form, Unnumbered early receipt for open registered mail with associated list of the content, for mail sent from Örnsköldsvik 2.9.1856 to Stockholm. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250 1050
Click for photo 5336P Sweden Postal form, Unnumbered early receipt for open registered mail with associated list of the content, for mail sent from Bollnäs 22.12.1862 to Stockholm. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200 200
Buy Click for photo
(2 photos)
5337P Sweden Postal form, Two early unnumbered receipts for open registration with corresponding lists of the content, 1864. One refers mail between Luleå to Kalix and the other between Smedjebacken and Stockholm. (2). (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Click for photo 5338P Sweden Postal form, Unnumbered early receipt for open registered mail with associated list of the content, for mail sent from Baltack 9.3.1864 to Sköfde. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200 200
Click for photo 5339K Sweden Postal form, Avi (veck) rörande ett rekbrev sänt från Gefle till Ullånger 26.8.1865, med notering "Lösen 6 öre". (Reserve approx. € 34 / $42) on cover 350 350
Buy Click for photo 5340K Sweden Postal form, Utdrag ur Ankomst-Registret rörande ankomna brev från Gamleby till KALMAR 1.6.1866. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 5341K Sweden Postal form, Handskriven avi (veck) rörande ett paket sänt från Westervik till Gamleby 2.1.1866, med notering "Lösen 6 öre". Vackert objekt. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Buy Click for photo 5342P Sweden Postal form, Litt. T, early receipt for telegram sent from Kristinehamn to Stockholm 1866. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 5343P Sweden Postal form, Unnumbered form, excerpt from the arrival register sued in Gamleby for mail sent from GÖTEBORG 1.6.1866. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Buy Click for photo 5344K Sweden Postal form, Unnumbered form, letter list for mail sent between GAMLEBY 13.8.1868 and CARLSHAMN 15.8.1868. (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 5345K Sweden Postal form, Unnumbered form, letter list for mail sent between GAMLEBY 25.5.1869 and GÖTEBORG 27.5.1869. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250