Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6178 lots found, showing page 84 of 309

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6178 lots found, showing page 84 of 309

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
5466K Sweden F 102. Inkommande post. Great Britain. ½ p på vykort sänt underfrankerat från ...INGTON 14.JY.02 till STOCKHOLM 17.7.02. Transit TRELLEBORG-SASSNITZ 141B. Lösenstämpel LÖSEN 8 ÖRE. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo 5467K Sweden F 116, 134. Inkommande post. India. Inkommande underfrankerat luftpostbrev sänt från KODAIKANAL 20.MAY.37 till Eskilstuna. Notering "India-Greece-Germany", lösenstämpel T och svensk lösenetikett 35 öre. Ett par nötta tänder. (Reserve approx. € 15 / $18) 150
Buy Click for photo
(2 photos)
5468K Sweden F 94. Inkommande post. New South Wales. Underfrankerat vykort (Mosman Bay) frankerat med 1p, sänt från SYDNEY 5.AU.05 till GÖTEBORG 11.9.05. Lösenstämplar N.S.W. T 5 resp. 15, samt LÖSEN 24 ÖRE. (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo
(2 photos)
5469K Sweden Inkommande post. Trinidad. Inkommande ofrankerat brevkort sänt från PORT OF SPAIN TRINIDAD 13.9.10 till Gefle. Lösenstämplat T och LÖSEN 20 ÖRE. (Reserve approx. € 49 / $60) 500
Buy Click for photo
(2 photos)
5470K Sweden F 73. Inkommande post. USA. Brevkort (veck) tilläggsfrankerat med 1 C, sänt från CHICAGO 7.DEC.1893 till GÖTEBORG 4 24.12.1893. Lösenstämpel T1/15 samt lösennotering "24". (Reserve approx. € 29 / $36) 300
Buy Click for photo
(3 photos)
5471K Sweden Inkommande post. USA. Brevkort frankerat med 2×1 c, som p.g.a. otillåtet glitter på baksidan lagts i ytterkuvert för att inte skada övrig post i posthanteringen. Samtliga stämplar är korrekt slagna på ytterkuvertet, CHICAGO ILL. 10.DEC.1907, T och LÖSEN 24 ÖRE. Mycket intressant objekt. (Reserve approx. € 69 / $84) 700
Buy Click for photo 5472 Sweden Facit 2 or Scott 2 used, 4 skill. bco. med intressant vit sky till vänster om skölden, stämplat WESTERÅS 16.10.1855 (typ 2, P. 1500:-). (Reserve approx. € 69 / $84) used 700
Click for photo 5473K Sweden Facit 2 or Scott 2 cover, 4 skill bco på vackert brev, prakt-/LYX-stämplat GEFLE 15.3.1857, sänt till Stockholm. (Reserve approx. € 78 / $96) on cover 800 800
Buy Click for photo 5474K Sweden Facit 2 or Scott 2 cover, 4 skill bco (ft) på brev sänt från WEXIÖ 10.7.1858 till Stockholm. Kuvertet lätt fuktpåverkat men vackert stämplat. (Reserve approx. € 49 / $60) on cover 500
Buy Click for photo 5475K Sweden Facit 2 or Scott 2 cover, 4 skill bco på brev sänt från STOCKHOLM 1.4.58 till Köping. Lätta åldersfläckar. (Reserve approx. € 34 / $42) on cover 350
Buy Click for photo 5476 Sweden Facit 2 or Scott 2 brevstycke, 4 skill blue on cut piece. EXCELLENT cancellation BOLLNÄS 31.11.1855. (Reserve approx. € 98 / $120) on piece 1000
Buy Click for photo
(2 photos)
5477 Sweden Facit 2i1 or Scott 2 used, 4 skill grey-ultramarine–ultramarine-grey, medium-thick paper, dense background. Delivery 11a. Superb cancellation KÖPING 9.10.1857. A pair of lost wood chips in the paper according to certificate HOW 3,3,4 (2014). F 3500 (Reserve approx. € 200 / $240) used 2000
Buy Click for photo 5478 Sweden Facit 6a3N2 mint, (3 öre) svart. Nytryck 1885. Obetydligt fastsättarspår. (Reserve approx. € 20 / $24) mint 200
Buy Click for photo 5479 Sweden Facit 6N2 or Scott lx1 mint, (3 öre) nytryck, tandn. 13. Knappt synliga fastsättarpår. Mycket frächt. F 1600 (Reserve approx. € 39 / $48) mint 400
Buy Click for photo 5480 Sweden Facit 13b or Scott lx2 mint, 3 öre olivaktigt gulbrun. Vackert ex med två dubbeltänder. F 6000 (Reserve approx. € 49 / $60) mint 500
Click for photo 5481 Sweden Facit 7 or Scott 6 used, 5 öre grön praktstämplat SUNDSVALL 8.11.1869. F 190 (Reserve approx. € 20 / $24) used 200 200
Click for photo 5482K Sweden Facit 7, 14B, 16 cover, 3+5+20 öre på brevomslag sänt från STOCKHOLM 23.11.1871 till Finland. Ankomststämplat ANK 3.12. (Reserve approx. € 69 / $84) on cover 700 750
Buy Click for photo 5483 Sweden Facit 7b1 or Scott 6 mint, 5 öre grön, 1855 års tandning. F 1800 (Reserve approx. € 39 / $48) mint 400
Buy Click for photo 5484 Sweden Facit 7b1 or Scott 6 mint without gum, 5 öre grön, 1855 års tandning. Prakt-/LYX-centrerat ex, ett par nötta tänder. Intressant trippeltand i övre marginalen. Signerat Sjöman. F 1800 (Reserve approx. € 29 / $36) mint without gum 300
Click for photo
(2 photos)
5485 Sweden Facit 7c2 or Scott 6 used, 5 öre gulgrön. Praktex. stämplat LJUNGBY 1.12.1872. Intyg Erich Harbrecht 4, 4, 4 (1996). (Reserve approx. € 20 / $24) used 200 200