Quick selection – Auction for collections and accumulations 353:
Advanced search:
Philately
Numismatics
Other lots
Quick selection – Mail-bid sale:

Legend: = Click to put the lot in the order form

6178 lots found, showing page 87 of 309

Print this list

After auction sales Auction for collections and accumulations 353 + Mail-bid sale

Buy Photo Lot Description Status Reserve
SEK
Result

6178 lots found, showing page 87 of 309

Print this list

Buy Click for photo
(2 photos)
5526K Sweden Facit 12f2, 10d2 cover, 24+50 öre på ngt beskuret assbrev med dubbelt porto, sänt från GÖTEBORG 26.6.1868 till Karlstad. Intyg Lasse Nielsen (1994). F 6000 (Reserve approx. € 150 / $180) on cover 1500
Buy Click for photo
(2 photos)
5527K Sweden Facit L14, 18 cover, 2×6+2×30 öre som lösen på inkommande brev sänt från USA till STOCKHOLM ANK A 28.11.1887. Transit PKXP No 2B UTR U 27.11.1887. Den amerikanska frankeringen saknas. Märkena med en del skador. Ex. Anteba 1986 och Nova 1989. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400
Click for photo 5528 Sweden Facit 14B or Scott 13 mint, 3 öre brun, typ II. Nära sned centrering. F 2200 (Reserve approx. € 25 / $30) mint 250 250
Click for photo 5529 Sweden Facit 14B or Scott 13 used, 3 öre brun, typ II, 10 ex. i delvis olika nyanser. Ngt blandad kvalitet. (10). (Reserve approx. € 20 / $24) used 200 200
Buy Click for photo 5530 Sweden Facit 14B or Scott 13 used, 3 öre brun, typ II, praktstpl PKXP N:r 2 16.12.1868. (Reserve approx. € 20 / $24) used 200
Buy Click for photo 5531 Sweden Facit 14B or Scott 13 used, 3 öre brun, typ II, bläckmakulering (Göt)eborg x.xx.68. Fint centrerat. (Reserve approx. € 20 / $24) used 200
Buy Click for photo 5532K Sweden Facit 14B or Scott 13 cover, 3 öre brun, typ II i två ex. på lokalbrev sänt inom STOCKHOLM 2.TUR 12.2. Vackert objekt. F 500 (Reserve approx. € 29 / $36) on cover 300
Buy Click for photo 5533K Sweden Facit 14B or Scott 13 cover, Två lokalbrev, varav ett med dubbelt porto (def.), sända inom STOCKHOLM. (2). F 800 (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200
Click for photo 5534K Sweden Facit 14B or Scott 13 cover, 3 öre brun, typ II på lokalbrev sänt inom STOCKHOLM 3.TUR 17.3. (Reserve approx. € 20 / $24) on cover 200 200
Buy Click for photo 5535K Sweden Facit 14B or Scott 13 cover, 3 öre på lokalbrev sänt inom STOCKHOLM 3.TUR 14.12. (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150
Buy Click for photo 5536K Sweden Facit 14B or Scott 13 cover, 3 öre brown, type II. LOcal cover sent within STOCKHOLM 6.TUR 24.9. Weak fold through the stamp. F 300 (Reserve approx. € 10 / $12) on cover 100
Buy Click for photo 5537 Sweden Facit 14Bc2 or Scott 13 used, 3 öre brun typ II, 1865 års tandning (kt). LYX-stämplat VESTERÅS 4.4.1861. (Reserve approx. € 20 / $24) used 200
Buy Click for photo 5538K Sweden Facit 14Bd or Scott 13 cover, 3 öre orangebrun, typ II. Vackert lokalbrev daterat "1868", sänt inom STOCKHOLM 3.TUR 6.11. (Reserve approx. € 25 / $30) on cover 250
Buy Click for photo 5539 Sweden Facit 14Bd, 9c3 brevstycke, 2×3+2×12 öre på vackert brevklipp stämplat STOCKHOLM NORR 6.5.1871. (Reserve approx. € 25 / $30) on piece 250
Buy Click for photo 5540K Sweden Facit 15a, 11e1 cover, 17+30 öre på rekbrev sänt från STOCKHOLM 14.5.1866 till Uppsala. En del av baksidan saknas, samt en ngt. kht. F 9000 (Reserve approx. € 250 / $300) on cover 2500
Buy Click for photo
(2 photos)
5541 Sweden Facit 15b1 or Scott 14 mint without gum, 17 öre rödakt-blåaktigt lila, 1855 års tandning. Ett mycket vackert och fräscht ex utan gummi. Intyg HOW 3, 4, 1 (1989). F 6500 (Reserve approx. € 150 / $180) mint without gum 1500
Buy Click for photo 5542 Sweden Facit 16 or Scott 16 mint without gum, 20 öre röd. Omgummerat ex. F 2400 (Reserve approx. € 29 / $36) mint without gum 300
Click for photo 5543 Sweden Facit 16d or Scott 16 used, 20 öre tegelröd. Prakt-/LYX-stämplat TRELLEBORG 17.1.1872. (Reserve approx. € 20 / $24) used 200 200
Buy Click for photo 5544 Sweden Facit 16e or Scott 16 used, 20 öre röd. LYX-stämplat WISBY 26.1.1872. (Reserve approx. € 25 / $30) used 250
Buy Click for photo 5545 Sweden Facit 17 or Scott 17 used, 3 öre brown. Seventeen copies in several different shades. Mostly readable cancellations. A few short perfs. (17). F at least 1040:- (Reserve approx. € 29 / $36) used 300