Lot Description Status Reserve
SEK
Result
3P Sweden Prephilately. Lot. Six documents, e.g. "Utdrag af Proviant utskrifning", "Detta får icke gjöra något hinder för den anbefallna skjutsen" 1766. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200

Return to the search results