Lot 7764

Medals, non-regal, Sweden. Hild. 14:2, 1866. Allmänna industri- och konstutställningen i Stockholm. white metal in original box, 17,7 g, 36,4 mm, SMB s.1212. 01/0.


Ended