Lot 2855

Denmark. Prephilately. Letter dated "Copenhagen 8 Febr. 1862" sent to France. Cancellations KIØBENHAVN K B 8.2, DÄNEMARK R.2, HAMBURG KDOPA 11.2.1862, HAMBURG TH.&T. 11.2.1862, TOUR-T VALENCIENNES 14.FEVR.62, PARIS 14.FEVR.62, BORDEAUX A BAYONNE 15.FEVR.62 and MUGRON 15.FEVR.62.


Ended