DVI (6)

×
Lot 854
Aktuellt bud: 700 SEK
SEK
Lot 854
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 854
Resultat: 700 SEK
Utrop: 500 SEK
Danish West Indies. Facit 13b ★, 1885 Bi-coloured type 50 cents dull grey-violet perf 14 × 13½ thick paper. Cert Møller. SEK 3000 Danish West Indies. Facit 13b ★, 1885 Bi-coloured type 50 cents dull grey-violet perf 14 × 13½ thick paper. Cert Møller. SEK 3000 Visa mindre
Lot 855
Utrop 700 SEK
SEK
Lot 855
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 855 K
Utrop: 700 SEK
Danish West Indies. Private ship letter stamp ★★, 1876 Waterlow & Sons reprints of the Curacao stamps. Both values in ho.. Läs mer Danish West Indies. Private ship letter stamp ★★, 1876 Waterlow & Sons reprints of the Curacao stamps. Both values in horisontal right margin block's of ten. Unpriced in Facit (F 1200 for a strip of five each). Visa mindre
Lot 856
Utrop 2 500 SEK
SEK
Lot 856
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 856 P
Utrop: 2 500 SEK
Danish West Indies. Mostly used. Collection 1866-1916 on leaves incl. some dupl. and shades. E.g. two F2, four F10, F32-.. Läs mer Danish West Indies. Mostly used. Collection 1866-1916 on leaves incl. some dupl. and shades. E.g. two F2, four F10, F32-39 etc. Mostly fine quality. (50) Visa mindre
Lot 857
Utrop 800 SEK
SEK
Lot 857
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 857 P
Utrop: 800 SEK
Danish West Indies. Collection mostly used classics–1915 on leaves. The entire lot is presented online. Mostly good quality. (31) Danish West Indies. Collection mostly used classics–1915 on leaves. The entire lot is presented online. Mostly good quality. (31) Visa mindre
Lot 5217
Aktuellt bud: 100 SEK
SEK
Lot 5217
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5217
Resultat: 100 SEK
Utrop: 100 SEK
Danish West Indies. Facit 23 (★), 1887 Surcharges “1 CENT “ / 7 cents yellow/lilac. Parts of two crowns wm horizontally... Läs mer Danish West Indies. Facit 23 (★), 1887 Surcharges “1 CENT “ / 7 cents yellow/lilac. Parts of two crowns wm horizontally. Interesting variant with a trivial corner perf crease at UR. Visa mindre
Lot 5218
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5218
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5218 P
Utrop: 400 SEK
Danish West Indies. Collection used 1873–1908 on leaves Mostly fine quality. (50) Danish West Indies. Collection used 1873–1908 on leaves Mostly fine quality. (50) Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.