Grönland (15)

×
Lot 861
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 861
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 861 K
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Greenland. Facit 10–18 ★★, 1945 Different designs SET (9). Complete set in excellent condition. SEK 3000 Greenland. Facit 10–18 ★★, 1945 Different designs SET (9). Complete set in excellent condition. SEK 3000 Visa mindre
Lot 862
Aktuellt bud: 1 700 SEK
SEK
Lot 862
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 862
Resultat: 1 700 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Greenland. Facit 19–27 used, 1945 Overprint "Danmark Befriet 5 Maj 1945" SET with overprint (9). 15 öre - 5 kr with the.. Läs mer Greenland. Facit 19–27 used, 1945 Overprint "Danmark Befriet 5 Maj 1945" SET with overprint (9). 15 öre - 5 kr with the imprint of the more unusual color. SEK 12400 Visa mindre
Lot 863
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 863
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 863 A
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Greenland. ★★/★/⊙ in album. Unused ans used collections 1915-2005 in album with e.g. several Pakkeporto stamps. Fine quality. Greenland. ★★/★/⊙ in album. Unused ans used collections 1915-2005 in album with e.g. several Pakkeporto stamps. Fine quality. Visa mindre
Lot 864
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 864
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 864 A
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 1 800 SEK
Greenland. Collection mostly ★★ 1915–1975 in Leuchtturm album with stamp mounts. Includes Pakke Porto 1915 and 1937, sur.. Läs mer Greenland. Collection mostly ★★ 1915–1975 in Leuchtturm album with stamp mounts. Includes Pakke Porto 1915 and 1937, surcharged polar bear 1956, various motives 1945 and some more. Please see a selection of scans at www.philea.se. Excellent quality. (>100) Visa mindre
Lot 865
Utrop 1 000 SEK
SEK
Lot 865
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 865 A
Utrop: 1 000 SEK
Greenland. ★★. Stockbook with 35 booklets 1989-2009 incl. some dupl.+ some stamps and souvenir sheets. F ca 13000. Also.. Läs mer Greenland. ★★. Stockbook with 35 booklets 1989-2009 incl. some dupl.+ some stamps and souvenir sheets. F ca 13000. Also about 20 ** sheets with Christmas stamps+ year set 1989 etc. Visa mindre
Lot 866
Aktuellt bud: 1 200 SEK
SEK
Lot 866
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 866 A
Resultat: 1 200 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Greenland. Collection mostly ★★ 1915–2008 in Leuchtturm album with and without stamp mounts. Almost compl. 1946-2008 **.. Läs mer Greenland. Collection mostly ★★ 1915–2008 in Leuchtturm album with and without stamp mounts. Almost compl. 1946-2008 ** and Leuchtturm leaves without stamp mounts from DWI and The Faroes to 1994. Visa mindre
Lot 867
Utrop 500 SEK
SEK
Lot 867
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 867 A
Utrop: 500 SEK
Greenland. Collection mostly used 1882–1998 in two albums without stamp mounts. Collection of Denmark and Greenland. Nic.. Läs mer Greenland. Collection mostly used 1882–1998 in two albums without stamp mounts. Collection of Denmark and Greenland. Nice albums with dates and why the issue has been released. Mostly fine quality. (>1500) Visa mindre
Lot 868
Aktuellt bud: 1 200 SEK
SEK
Lot 868
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 868 A
Resultat: 1 200 SEK
Utrop: 1 200 SEK
Greenland. Booklets. 42 booklets H1-3+ 30 souvenir sheets, mostly F169-71 and 178. Facit 27500. Greenland. Booklets. 42 booklets H1-3+ 30 souvenir sheets, mostly F169-71 and 178. Facit 27500. Visa mindre
Lot 869
Aktuellt bud: 800 SEK
SEK
Lot 869
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 869 A
Resultat: 800 SEK
Utrop: 800 SEK
Denmark, Thule. Collection mostly ★★ 1980–1994 in Leuchtturm album with stamp mounts. One Leuchtturm album with Denmark,.. Läs mer Denmark, Thule. Collection mostly ★★ 1980–1994 in Leuchtturm album with stamp mounts. One Leuchtturm album with Denmark, Danish West Indies and Greenland. The other album (plug in album) contains quite a lot of 4-blocks. Mostly fine quality. (1200) Visa mindre
Lot 5223
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 5223
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5223 A
Resultat: 500 SEK
Utrop: 500 SEK
Greenland. Accumulation ★★ 1938–88 in stockbook. Dealer stock, mostly in blocks of 4. Fine quality. Greenland. Accumulation ★★ 1938–88 in stockbook. Dealer stock, mostly in blocks of 4. Fine quality. Visa mindre
Lot 5224
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5224
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5224 A
Utrop: 400 SEK
Greenland. Collection ★★/⊙ 1938–2000 in stockbook Fine quality. (300) Greenland. Collection ★★/⊙ 1938–2000 in stockbook Fine quality. (300) Visa mindre
Lot 5225
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 5225
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5225 A
Resultat: 500 SEK
Utrop: 400 SEK
Greenland. Accumulation used 1946–2016 in stockbook Mostly fine quality. (approx 600 + 35 M/S) Greenland. Accumulation used 1946–2016 in stockbook Mostly fine quality. (approx 600 + 35 M/S) Visa mindre
Lot 5226
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5226
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5226 A
Utrop: 400 SEK
Greenland. Collection mostly used 1858–1979 in Leuchtturm album with stamp mounts Mostly fine quality. (800) Greenland. Collection mostly used 1858–1979 in Leuchtturm album with stamp mounts Mostly fine quality. (800) Visa mindre
Lot 5227
Aktuellt bud: 450 SEK
SEK
Lot 5227
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5227
Resultat: 450 SEK
Utrop: 300 SEK
Greenland. ★★ 1915–. All different, e.g. P 6, P17, F 8, F28-36, 37-38. Mostly good quality. F SEK 3.705 (21) Greenland. ★★ 1915–. All different, e.g. P 6, P17, F 8, F28-36, 37-38. Mostly good quality. F SEK 3.705 (21) Visa mindre
Lot 5229
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5229
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5229 Me
Resultat: 400 SEK
Utrop: 300 SEK
Greenland. Booklets, lot. H 1, 2 (2), 3 (3), 4-8, 14, 16-21, 23-24and two used H 2, 12. F c. 7.000. Greenland. Booklets, lot. H 1, 2 (2), 3 (3), 4-8, 14, 16-21, 23-24and two used H 2, 12. F c. 7.000. Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.