Europasamlingar (1)

×
Lot 2407
Aktuellt bud: 2 300 SEK
SEK
Lot 2407
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2407 A
Resultat: 2 300 SEK
Utrop: 2 000 SEK
EUROPE. Collection ★/⊙ Mainly about 1900-1960 in Schaubek album. Clean with e.g. medium priced stamps/sets. e.g. Austria.. Läs mer EUROPE. Collection ★/⊙ Mainly about 1900-1960 in Schaubek album. Clean with e.g. medium priced stamps/sets. e.g. Austria (e.g. Bird 1953 set), Belgium, Nordic countries, France, England, Yugoslavia incl areas, Luxemburg incl classics incl s/s 1939, Netherlands incl first classic page cpl but then "jumping" to later issues, Portugal, Switzerland incl some Juventute/partia sets and s/s 1937 and 1943. The better maierial in the collection is mainly used. Fine quality. (1200-1500) Visa mindre

Europa, övriga världen samt motiv innebär en annan indelningsgrund för samlingar. Med ”Europa och övriga världen” avses främst samlingar som omfattar en viss världsdel och/eller en viss tidsperiod. Med ”motiv” menas samlingar som fokuserar på ett visst motiv/tema (exvis sport, Röda Korset, bilar, Slania, olympiska spel) och där man inte avgränsar till något särskilt land eller, i vissa fall, geografiskt område.

Philea erbjuder, vid varje auktion, ett antal samlingar som kan hänföras till denna kategori.

En Europasamling, Asiensamling eller Hela Världensamling innehåller, i regel, något slags tidsmässig avgränsning, exvis Hela Världen fram till 1920. Samlingsområdet blir alldeles för omfattande annars. Det här är ett populärt samlingsområde eftersom de politiska förändringarna över tid har medfört att frimärksutgivande områden tillkommit eller försvunnit, att frimärksutgivande områden har bytt från en nationstillhörighet till en annan eller frimärksutgivande områden haft en väldigt kort livslängd. Trieste, Memel-området i dagens Lettland eller Slesvig- området är exempel på sådant. Samlingen kan innehålla frimärken, brev, helsaker, stämplar mm.

En sådan här samling kan också avgränsas till exvis Franska kolonier och handelsstationer i Asien fram till 1960 eller f d Franska kolonier i Afrika. Det är det egna intresset som avgör och i de flesta fall har avgränsningarna en historisk eller politisk anknytning.

I en motivsamling söker man få ihop frimärken, brev, FDC, stämplar och vad det nu kan vara om ett visst motiv/ett visst tema. Broar, atlantångare, orkidéer, reptiler, flaggor, fotboll, VM-turneringar är bara ett par exempel på motiv/teman. Det är det egna intresset som styr. Här kan man samla både stämplade och ostämplade frimärken. Väljer man stämplade frimärken bör man se till att frimärksmotivet inte skyms av en stämpel. Det viktiga är att försöka skapa något slags struktur i det material man samlar på sig.