Tjänste, Lösen, etc. (8)

×
Lot 2085
Utrop 2 500 SEK
SEK
Lot 2085
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 2085 K
Utrop: 2 500 SEK
Sweden. Official Facit Tj18 on cover, Leather letter franked with 20 öre beatiful tied by STOCKHOLM 6.7.86. The siel TYG.. Läs mer Sweden. Official Facit Tj18 on cover, Leather letter franked with 20 öre beatiful tied by STOCKHOLM 6.7.86. The siel TYGMÄSTAREN I STOCKHOLM is bound by the stamp. Unusual. Visa mindre
Lot 2165
Aktuellt bud: 4 100 SEK
SEK
Lot 2165
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 2165
Resultat: 4 100 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Postage due Facit L6a used, 20 öre blue, clear colour, perf 14. Remarkable copy with EXCELLENT cancellation SKAR.. Läs mer Sweden. Postage due Facit L6a used, 20 öre blue, clear colour, perf 14. Remarkable copy with EXCELLENT cancellation SKARA 20.8.1874. The best copy known? Visa mindre
Lot 2169
Aktuellt bud: 35 000 SEK
SEK
Lot 2169
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 2169
Resultat: 35 000 SEK
Utrop: 25 000 SEK
Sweden. Official Facit Tj26v2 ★, 10/24 öre dark blue on yellow, perf 14 instead of 13 variety, in superb centering. Tiny.. Läs mer Sweden. Official Facit Tj26v2 ★, 10/24 öre dark blue on yellow, perf 14 instead of 13 variety, in superb centering. Tiny imperfectionon on reverse, nevertheless an unusually beautiful copy of this rare variety. Certificate by HOW 2, 4, 3 (2008). SEK 55000 Visa mindre
Lot 2170
Aktuellt bud: 3 600 SEK
SEK
Lot 2170
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 2170
Resultat: 3 600 SEK
Utrop: 800 SEK
Sweden. Official Facit Tj27vm1 used, 1 öre black, inverted wmk crown. SEK 5500 Sweden. Official Facit Tj27vm1 used, 1 öre black, inverted wmk crown. SEK 5500 Visa mindre
Lot 2171
Aktuellt bud: 7 800 SEK
SEK
Lot 2171
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 2171
Resultat: 7 800 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Sweden. Official Facit Tj29vm1 used, 4 öre lilac, wmk inverted crown. Very scarce variety. SEK 16000 Sweden. Official Facit Tj29vm1 used, 4 öre lilac, wmk inverted crown. Very scarce variety. SEK 16000 Visa mindre
Lot 2172
Utrop 800 SEK
SEK
Lot 2172
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 2172
Utrop: 800 SEK
Sweden. Official Facit Tj32 v used, 10 öre carmine red, parts of two wmk crown verticaly. Not listed in Facit. Sweden. Official Facit Tj32 v used, 10 öre carmine red, parts of two wmk crown verticaly. Not listed in Facit. Visa mindre
Lot 2173
Aktuellt bud: 4 600 SEK
SEK
Lot 2173
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 2173
Resultat: 4 600 SEK
Utrop: 2 500 SEK
Sweden. Official Facit Tj34vm1 used, 20 öre blue, inverted wmk crown. Very scarce variety. SEK 13000 Sweden. Official Facit Tj34vm1 used, 20 öre blue, inverted wmk crown. Very scarce variety. SEK 13000 Visa mindre
Lot 2174
Aktuellt bud: 4 100 SEK
SEK
Lot 2174
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 2174
Resultat: 4 100 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Official Facit Tj49cxz used, 15 öre red-brown, inverted wmk wavy lines + KPV. SEK 7000 Sweden. Official Facit Tj49cxz used, 15 öre red-brown, inverted wmk wavy lines + KPV. SEK 7000 Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.