Ringtyp med posthorn (4)

×
Lot 2087
Aktuellt bud: 19 500 SEK
SEK
Lot 2087
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2087 K
Resultat: 19 500 SEK
Utrop: 8 000 SEK
Sweden. Facit 46c on cover, 2×20 öre on a newly discovered cover sent from KARLSKRONA 5.12.1887 to the captain Hjelm on.. Läs mer Sweden. Facit 46c on cover, 2×20 öre on a newly discovered cover sent from KARLSKRONA 5.12.1887 to the captain Hjelm on board HMS Balder in Liberia. Arrival pmks BASSA LIBERIA 31.DEC.1887 and MONROVIA LIBERIA 7.JAN.1888. Interesting note "Tillhandakom i Carlskrona d. 29 maj 1889. Således efter 1 år 5 mån 24 dag". Fantastic EXHIBITION ITEM to a very scarce destination. Visa mindre
Lot 2177
Aktuellt bud: 1 500 SEK
SEK
Lot 2177
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2177 K
Resultat: 1 500 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 42d on cover, 4 öre on UNIQUE telegram cover sent as printed matter from ÖREGRUND 9.3.1891 to Stockholm. D.. Läs mer Sweden. Facit 42d on cover, 4 öre on UNIQUE telegram cover sent as printed matter from ÖREGRUND 9.3.1891 to Stockholm. Depicted in "Sällskapspost Nr 8". Small imperfections but overall impression EXCELLENT. Visa mindre
Lot 2175
Utrop 3 000 SEK
SEK
Lot 2175
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2175 K
Utrop: 3 000 SEK
Sweden. Facit 41b, 47d on cover, 3+30 öre on cash on delivery printed matter banner sent from STOCKHOLM 5.7.1889 to Årrö.. Läs mer Sweden. Facit 41b, 47d on cover, 3+30 öre on cash on delivery printed matter banner sent from STOCKHOLM 5.7.1889 to Årröd. Very scarce type of mail and postage. Ex. Nordin. Ex. Michtner. Visa mindre
Lot 2176
Utrop 1 500 SEK
SEK
Lot 2176
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2176 K
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 41c, 56, 64 on cover, 3+4+20 öre on cash on delivery newspaper banner sent from STOCKHOLM 23.9.92 to Varbe.. Läs mer Sweden. Facit 41c, 56, 64 on cover, 3+4+20 öre on cash on delivery newspaper banner sent from STOCKHOLM 23.9.92 to Varberg. Scarce postage with unique combination according to Ferdén. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.