INFORMATION OM PHILEAS NYA AUKTIONSSYSTEM

 1. Kort sammanfattning
 2. Inloggning
 3. Information för budgivare
 4. Olika typer av auktioner
 5. Information för inlämnare
 6. Fakturor och betalningar
 7. Slutord

1. Kort sammanfattning

Allmänt

 • Att lämna bud eller köpa på restförsäljning etc. kräver numera inloggning.
 • Inloggning krävs inte för att se pågående auktion och söka bland objekt.
 • Alla inloggade kunder kan själv redigera sina adresser, sitt telefonnummer och e-postadress, etc.
  Det är möjligt att skapa och lagra flera adresser, ifall man vill använda en tillfällig leveransadress eller växla mellan flera olika leveransadresser.
 • Inlämnare kan följa sina inlämnade objekt online både före, under och efter respektive auktion.
 • Första sidan visar tydligt vilka auktioner som finns tillgängliga för att bjuda eller restköpa på. Flera auktioner kan vara igång samtidigt.
 • Budgivning och restförsäljning kan ske samtidigt som auktionen pågår.
 • I budkorgen är det möjligt att ange både begränsningar och alternativbud.
 • Objektens startpriser uppdateras och visas så fort som bud har avlämnats.
 • Vi kommer att introducera fler typer av auktioner som kan pågå samtidigt, bland annat live-auktioner.
 • Hemsidan är anpassad för att fungera även på mobiler och surfplattor.

2. Inloggning

För att höja säkerheten och kunna erbjuda flera personliga funktioner med mer data tillgängligt för våra kunder kräver den nya hemsidan inloggning.

För att logga in krävs en epostadress och ett lösenord.

Vi rekommenderar att du skapar ditt konto så snart som du besöker den nya hemsidan.

När du skapar ett lösenord finns en funktion som hjälper dig att skriva ett säkert lösenord – den anger om ditt lösenord är för kort, svagt, medel eller starkt. Lösenordet måste ha minst 8 tecken, och bestå av både bokstäver och siffror. Använd gärna specialtecken för att öka säkerheten ytterligare. Ditt lösenord är krypterat och kan inte läsas av någon annan, inte ens av AB Philea.

Om du skulle glömma ditt lösenord kan du enkelt begära att systemet skickar en återställningslänk till din epostadress. Sedan klickar du på länken i epostmeddelandet som skickas ut för att ange ett nytt lösenord.

En del av våra kunder vill av olika anledningar ha flera konton hos oss. Det kan t.ex. vara en person som är ansvarig för en förening samtidigt som han eller hon köper för sin egen del. I dessa fall har det ibland förekommit att samma epostadress har använts för olika kundnummer. Från och med nu måste dock alla konton att ha unika e-postadresser.
Vi rekommenderar därför att man skapar separata konton med olika e-postadresser för t.ex. föreningar. Detta underlättar också om föreningen byter ordförande eller annan ansvarig. Epostadresser kan enkelt skapas hos t.ex. www.gmail.com eller www.outlook.com.

Alternativt kan man lägga upp en alternativ leveransadress för föreningen, och skifta till den leveransadressen när man bjuder för föreningens räkning.

3. Information för budgivare

Se även Budgivning under Auktioner i menyn.

Det här är startsidan. Vid det här tillfället visas enbart en auktion. Vid de tillfällen som det finns flera aktuella auktioner att bjuda eller restköpa på så kommer flera auktionsrutor att visas.

Att titta igenom auktionen sker ungefär på samma sätt som tidigare. Du kan dels gå till de rubriker/avsnitt som du vill se, dels söka fram specifika objekt från önskade områden.

Det här är söksidan, där du har möjlighet att söka fram de objekt du vill se. Du kan söka med fritext, eller välja en kategori som motsvarar de objekt som du är intresserad av.
Du kan också trycka på den gula knappen under fritextfältet för att få detaljerade sökalternativ (se nästa bild).

Här visas ett exempel på de detaljerade sökalternativen, där du har möjlighet att precisera din sökning.

På sidan Mina bud, under din personliga meny när du är inloggad, visas alla angivna bud. Listan avslutas med Nuvarande budsumma för vinnande bud (resultat), och Maximal budsumma för vinnande bud (bud).

Vissa objekt har fler än en bild. Det kan vara bra om man vill se fram och baksidan på ett brev, de bästa sidorna ur en samling eller både åt- och frånsida på ett mynt. För att se bilderna måste du klicka på objektet, sen kan du stegvis förstora/förminska bilder och bläddra mellan dem.

När du har loggat in är det fritt fram att lämna bud. För varje objekt visas liksom tidigare objektnummer, bild, beskrivning, utrop och startpris (den summa som auktionären kommer att börja med i salen för aktuellt objekt om inga fler bud inkommer). Startpriset beräknas som näst högsta bud + en fast höjning.

Skillnaden mot tidigare är att startpriset nu räknas upp direkt när någon lämnat ett bud, både under budperioden och under pågående auktion. Du behöver inte vänta på vår manuella uppdatering en gång om dagen för att se om du är högst eller ej.

Bud under budperioden innan auktionen startar – oavsett auktionstyp

Du kan förhandsbjuda på våra auktioner på två sätt:

1. Du kan lägga ditt bud direkt medan du tittar på ett objekt, och bekräfta ditt bud. Det här går snabbt och enkelt, men har inte lika många funktioner som alternativet – att använda "budkorgen".

2. Du kan lägga dina bud i en "budkorg", som visas i övre högra hörnet av skärmen. Budkorgen fungerar ungefär som köpkorgen i en vanlig onlinebutik.

 • Du kan ändra alla bud i budkorgen (ta bort, öka, sänka, ange begränsning och alternativ) innan du sänder in den, så det är ett mer flexibelt sätt att bjuda.
 • När du använder budkorgen kan du ange en begränsning av din köpsumma, så att summan av dina vunna objekt aldrig överskrider beloppet. När dina köp nått upp till din begränsning ignoreras återstående bud.
 • Du kan också ange alternativ om du har lagt flera likartade objekt i budkorgen, men bara önskar få ett av dem. T.ex. om objekt 1 och 2 är likartade, och du sätter objekt 2 som alternativ till objekt 1 – om du inte vinner objekt 1, så träder ditt bud på objekt 2 i kraft. Om du däremot vinner objekt 1, så ignoreras budet på objekt 2. För att göra ett bud till ett alternativbud, välj i rullgardinsmenyn vilket av de tidigare objekten det ska vara alternativ till (se nästa bild).
 • När du är klar att skicka in dina bud, klicka på ”Kontrollera och skicka in buden”. Om allting ser ut som du har tänkt dig, klicka sedan på ”Skicka in buden”. Notera att budkorgen måste skickas in innan dina bud blir gällande.
 • Om du inte avlämnar budkorgen ligger den kvar till nästa gång du loggar in.

Det här är en budkorg med både en begränsning av köpsumman, en generell procenthöjning av de bud man har lagt, samt ett alternativbud – se pilarna.

Oavsett vilken metod du väljer för att lägga dina bud kommer vi att skicka ett överbjudningsmejl om du blir överbjuden. Du kan stänga av den här funktionen på sidan Mitt konto under din personliga meny.

Notera att oavsett vilken metod du använder kan du aldrig bjuda mot dig själv, så länge du använder samma kundkonto.

Lagda bud är bindande. Det gäller både inskickade budkorgar och direktverkande bud. Eftersom buden påverkar startpriserna direkt kan vi inte radera eller minska några bud. Vi rekommenderar att du noga tänker igenom buden innan du avlämnar dem.

Under budperioden kan du snabbt söka fram alla dina lagda bud och följa deras status. Du ser direkt om du har blivit överbjuden på något objekt, och kan enkelt öka ditt bud. Budkorgen nås i menyraden uppe till höger. Om du har icke inskickade bud i budkorgen syns en liten siffra som anger antalet.

Bud när auktionen har startats

Bud kan anges ända tills respektive objekt klubbas, genom att man använder den direkta metoden som beskrivs i punkt 1) ovan. Budkorgar kan bara skickas in för objekt som ännu inte klubbats, när auktionen har startats. Det finns vissa skillnader beroende på typ av auktion – se nedan.

4. Olika typer av auktioner

Live-auktion

Det här är en auktion där objekten klubbas i salen, och auktionären kontrollerar budprocessen. Live-budgivning erbjuds också, och man bjuder mot auktionssalen, telefonbud, och postbud. Vanligtvis trycks en papperskatalog, som skickas till kunder som har begärt den.

Auktionären kontrollerar budgivningen, och startar en nedräkning när budgivningen börjar avstanna. Du kan se nedräkningen på din skärm, och så fort som ett nytt bud har kommit in startas en ny nedräkning. När nedräkningen har löpt ut utan några nya bud klubbas objektet och auktionären tar upp nästa objekt. Osålda objekt kan köpas direkt efter att de har passerats, för utropspriset plus provision.

Här pågår auktionen och skärmen uppdateras för varje bud. Om du vill bjuda mot, tryck på ”Lägg bud”. Systemet visar nästa giltiga budsteg, men du kan också skriva in ett högre belopp om du vet att du vill hänga med till en viss nivå. Sajten använder då ditt belopp som maxnivå och höjer ditt bud med ett budsteg i taget tills du har vunnit objektet eller blivit överbjuden.

Under det pågående objektet visas bilder dels på föregående objekt med resultat och på ett antal kommande objekt med utrop.

Här pågår nedräkning under ett antal sekunder.

Här har objektet klubbats och auktionären förbereder nästa objekt.

Observera att resultat inte är fastställt förrän auktionären har gått vidare till nästa objekt. Ibland hinner budgivning återupptas i salen, även om nedräkningen avslutats. Det kan hända när telefonbudgivning drar ut på tiden, eventuella missförstånd eller oklarheter med salsbudgivare etc. Om du har uppfattat att du har vunnit ett auktionerat objekt behöver du därför vara förberedd på att nedräkningen kan återupptas igen, så stanna kvar online åtminstone till nästa objekt auktioneras.

I mycket sällsynta fall kan det hända att man måste auktionera om ett objekt trots att flera objekt hunnit passera efteråt. Därför är det viktigt att du har lämnat ett telefonnummer när du registrerat ditt konto, så vi kan kontakta dig för ny budgivning i värsta fall.

Auktionären har tagit om ett objekt, och en orange informationsruta visas på skärmen.


Under de små bilderna visas budhistoria med status och resultat.

Online live (Internet-) auktion

Den här typen av auktion avgörs helt på Internet utan sal eller papperskatalog. Budgivningen sker primärt genom förhandsbud eller livebudgivning under auktionen. Utroparen är helt automatisk och tar upp objekten ett och ett, med en nedräkning på varje objekt. Osålda objekt kan köpas direkt efter att de har passerats, för utropspriset plus provision.

Salsauktion (ej live)

Det här är en auktion där objekten klubbas i salen, och auktionären kontrollerar budprocessen. Live-budgivning erbjuds inte, men bud kan lämnas fram till strax innan det att budgivningen börjar i salen. Vanligtvis trycks en papperskatalog, som skickas till kunder som har begärt den.

De flesta större auktioner som vi planerar från 2020 och framåt kommer sannolikt att vara av den här typen. Dessa använder sig av den så kallade amerikanska modellen, där auktionären tar upp tio nummer i taget och besökare i salen får anmäla på plats vilka objekt som skall tas upp i salen. De objekt som inte ropas upp säljs till det högsta förhandsbudet (som kom via internet, vanlig post, eller annan metod). Den här processen gör det möjligt att sälja runt 3000 objekt på 4-6 timmar.

Vissa områden kan vara mycket intressanta för personerna i salen vilket innebär att auktionen går långsamt med många muntliga bud. Andra områden medför lågt intresse i salen vilket innebär att auktionen går mycket snabbt framåt.

Tänk på att lämna bud i god tid.

Skriftlig anbudsauktion

Denna auktionstyp kan komma att innehålla en stor mängd enklare objekt där samtliga objekt avslutas vid samma klockslag. De auktioneras alltså inte ett och ett, utan auktionen avbryts vid ett givet klockslag.

Auktionen kan komma att hållas samma dag som en Salsauktion, men kommer att presenteras på första sidan som en separat auktion.

Ingen katalog, ingen visning och ingen sal.

5. Information för inlämnare

En helt ny funktion är att vi lämnar mycket direktinformation till inlämnare. Om du loggar in och samtidigt har objekt med på den aktuella auktionen, kommer du att finna dina objekt på sidan Mina inlämnade objekt, under din personliga meny.

Denna sida visar samtliga dina objekt. Under pågående auktion visas startpriset samt den aktuella resultatsumman (näst högsta bud + en höjning). Passerade objekt visar istället klubbade resultat, och efter auktionen visas hela resultatet för din inlämning. Om något objekt redan blivit restsålt, kommer detta också att ingå så att du hela tiden ser det aktuella resultatet.

Hemsidan lämnar alltid en preliminär uppgift om vilken summa (innan provision) Philea kommer att redovisa för den aktuella auktionen.

Se även sidan Information och villkor under menyn Inlämningar.

6. Fakturor

Från och med auktion 381 i januari 2021 kommer kunder att kunna se sina fakturor i inloggat läge.

Man kan se om fakturan är betald eller ej, och betala den direkt via kort om så önskas. Vi visar när objekten har skickats, hur de har skickats, med viken transportör de har gått, och vilket eventuellt spårningsnummer paketet/brevet har om det är spårningsbart. Via en knapp intill spårningsnumret kan man gå direkt till transportörens egen sajt och följa försändelsen där.

Notera: Vi arbetar intensivt med att skicka ut objekt så fort vi kan efter varje auktion. Flera hundra fakturor alstras varje auktion, viket innebär att vissa leveranser tar mer tid än andra.
 ● Om uppgift om utskick saknas har inte turen kommit till den aktuella leveransen ännu.
 ● Om det finns ett datum, men uppgift om spårningsnummer saknas betyder detta vanligen att fakturan har sänts i ett vanligt brev.
 ● Om det istället för spårningsnummer står ”Spårningsnummer kommer senare” har utskicket gått iväg den angivna dagen, men vi har ännu inte fått spårningsnumret från transportören (i normala fall kommer detta nästa arbetsdag efter utskicket).

Uppgifter om fakturor etc. kommer att återfinnas under din kundmeny (ditt namn) i huvudmenyn.

7. Slutord

Internet blir mer och mer betydelsefullt för handeln med samlarföremål – men vi kan inte glömma bort den ”manuella” delen. Ännu finns många betydelsefulla köpare och säljare som inte har tillgång till – eller vilja – att använda Internet.

Vi kommer under överskådlig tid att fortsätta med offentliga auktioner i sal, samt att skicka papperskataloger till dem som hellre går igenom auktioner på detta vis.

Om vi samtidigt utvecklar Internetdelen, kan vi förena de båda världarna och nå bäst resultat för både köpare och säljare.

Vår hemsida ger nu betydligt mer och snabbare information än tidigare, men den har också blivit mer komplicerad. Därför finns nu detta avsnitt inlagt med förklaringar och förtydliganden som stöd för ovana användare.

Vi har under de senaste åren mottagit ett stort antal önskemål och förslag angående vår hemsida från olika typer av användare. Detta har varit en ständig källa till utveckling, och vi tackar alla som tagit sig tid till att meddela detta till oss.

Nu önskar vi att detta kan fortsätta. www.philea.se är en av de mest besökta hemsidorna i vår bransch i världen och vårt system tillhör ett av de mest avancerade.

Fortsätt gärna att sända idéer till utveckling till oss. Vad tycker du saknas? Är något alltför svårt att förstå? Kan vi förenkla något?

Vänliga hälsningar,

Christer Svensson (Ordförande), Peter Johansen (VD), Lars Eriksson (Databasansvarig), Fredrik Iraktan (Programmerare)