• Hem
  • Betalningar/Konton

BETALNINGAR / KONTON

Sverige
PlusGirot Stockholm 60 29 89-6
Bankgiro 5534-5672
Norge
Nordea Norge: 6021.05.08077
Finland
IBAN-nr: FI11 1820 3000 0125 75
SWIFT/BIC-kod: NDEAFIHH
Från andra länder

Använd något av följande alternativ:

  1. Gör en (SWIFT-)överföring till vårt bankkonto i Stockholm. Avgiftsfritt inom EU/EES om IBAN-nummer och BIC-kod anges, annars måste SEK 100 läggas till för bankkostnader.

    Kontonummer 9960 4206029896, bank: Nordea Bank, SE-111 46 Stockholm.

    IBAN-nr: SE71 9500 0099 6042 0602 9896
    BIC-kod: NDEASESS

  2. Skicka kontanter i rekbrev. Beloppet i utländsk valuta framgår på fakturan.
  3. Betalning med kreditkort. Vi accepterar Visa, Mastercard, Eurocard, Köpkort och Sparbankskort. Ingen avgift tillkommer för denna service.
Övrig information
För närvarande tar vi inte emot betalning via PayPal.