VISNINGSTIDER AKTUELL AUKTION

Myntauktion 23:

Lördag den 14 maj 2022, kl. 10:00 (notera tiden!):
Budgivning i sal och på Internet.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, torsdag 12 maj kl. 12:00–19:00, fredag 13 maj kl. 10:00–19:00, samt auktionsdagen lördag 14 maj från kl 9:00 och framåt.

Kvalitetsauktion 393:

Torsdag den 19 maj 2022, kl. 11:00:
Budgivning endast på Internet.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, tisdag 17 maj–onsdag 18 maj kl. 10:00–18:00 samt auktionsdagen torsdag 19 maj från kl 10:00 och framåt.

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan; sänd begäran om bilder till scans@philea.se.


Generella visningstider för våra auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag torsdag.

Visning normalt åtminstone tisdag–torsdag i auktionsveckan 10:00–18:00.


Myntauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag 12:00–19:00, fredag 10:00–19:00, lördag 10:00–18:00.


Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag–torsdag.

Visning normalt måndag–torsdag i auktionsveckan 10:00–18:00.