Lot 2077

Sweden. Facit 25e ★, 30 öre brown, smooth print. Cert. Bo Grenstedt "Ett särdeles vackert objekt där ingen lagning är iakttagen". SEK 7000


Avslutad