Lot 2828

Literature. Royal Proclamation 1810 in original: "Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående En förnyad Chartæ-Sigillatæ Förordning. Gifwen Örebro Slott den 27 September 1810." Introducing the Documentary revenue stamps in Sweden. Very good condition.


Avslutad