Lot 5065

Sweden. Facit 269BC/CB ★★, 1939 Gustaf V small numerals 10 öre pair 3+4 and 4+3. SEK 2200


Avslutad