Samlingar häften (4)

×
Lot 1266
Aktuellt bud: 11 500 SEK
SEK
Lot 1266
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 1266 Ed
Resultat: 11 500 SEK
Utrop: 8 000 SEK
Sweden. Accumulation booklets ★★ 1991 in box. Face value material. 800 booklets H419 in original packages from the Swedi.. Läs mer Sweden. Accumulation booklets ★★ 1991 in box. Face value material. 800 booklets H419 in original packages from the Swedish Post. Franking value 24000 SEK. Excellent quality. Visa mindre
Lot 1267
Aktuellt bud: 6 500 SEK
SEK
Lot 1267
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 1267 P
Resultat: 6 500 SEK
Utrop: 6 500 SEK
Sweden. Accumulation booklets 1912–1940 on visir leaves. 38 handmade booklets (H9–H43). F 49000 according to vendor.. Läs mer Sweden. Accumulation booklets 1912–1940 on visir leaves. 38 handmade booklets (H9–H43). F 49000 according to vendor. Please see a selection of scans at www.philea.se. Fine quality. Visa mindre
Lot 1268
Aktuellt bud: 5 700 SEK
SEK
Lot 1268
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 1268 Cc
Resultat: 5 700 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Sweden. Booklets mostly 1950s–1970s in box. Incl. slot-machine booklets, some loose stamps and FDCs as well. E.g. 4×212A.. Läs mer Sweden. Booklets mostly 1950s–1970s in box. Incl. slot-machine booklets, some loose stamps and FDCs as well. E.g. 4×212A. High catalogue value. Please see a selection of scans at www.philea.se. Visa mindre
Lot 1269
Aktuellt bud: 4 200 SEK
SEK
Lot 1269
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 1269 Eb
Resultat: 4 200 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Sweden. Collection/accumulation booklets 1970s–90s. Booklets and slot-machine booklets incl. e.g. H212A, 5×H329, HA1R, 2×HA1O, etc. Sweden. Collection/accumulation booklets 1970s–90s. Booklets and slot-machine booklets incl. e.g. H212A, 5×H329, HA1R, 2×HA1O, etc. Visa mindre

Svenska samlingar är ett samlingsbegrepp för en mängd olika områden. Grundläggande torde vara att det finns något slags struktur i det som samlats. Annars får det nog kallas parti med frimärken/brev/kort eller fyndlåda eller vad det nu är.

En betydande del av det som Philea erbjuder vid sina auktioner är samlingar och partier. Vill du sälja så tar Philea hand om allt du lämnar in och bearbetar inlämningen till lämpliga samlingar eller partier som auktionsobjekt.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod (exvis skilling banco eller Oscar II-perioden), ett geografiskt område (exvis Södermanland, Västgötabanan), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, olika slags stämplar eller omfatta alla utgivna frimärken.

Postens kilovaror med klipp av paketavier från 1940-talet och framåt är ett samlingsområde i sig. Ett annat samlingsområde är att kunna beskriva postens tjänster kopplat till en specifik frimärksutgåva ( exvis serien Tre Kronor som gavs ut under lång tid). Då ska man också inkludera olika slags försändelser (postala dokument) som ger exempel på dessa tjänster.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan PostNord började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev mellan USA och Sverige är ett samlingsområde liksom brev till och från kända svenskar eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats på sin väg till Sverige lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där svensk militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Här finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.

Förstadags-, eller sistadagsstämplade objekt från postkontor är ett annat, lite annorlunda samlingsområde som är en del av det posthistoriska samlandet.

Posthistoriska samlingar innehåller i regel föremål av en mängd olika slag. Det som håller ihop samlingen är det historiska sammanhanget.