DVI (2)

×
Lot 2377
Aktuellt bud: 5 000 SEK
SEK
Lot 2377
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2377 P
Resultat: 5 000 SEK
Utrop: 5 000 SEK
Danish West Indies. ★★/★. Attractive mint collection virtually complete, beginning with both imperfs 1855/66, then perf.. Läs mer Danish West Indies. ★★/★. Attractive mint collection virtually complete, beginning with both imperfs 1855/66, then perf 3cts rose and dull blue 1872/73 unused (faults), followed by coat of arms complete Scott #5-#13 to 14cts (short corner perf) which is quite possibly never hinged (cat $1000++), then follows the 1887/95 defins, further arms 1896/1901, as well as turn of the century for more o/ps, then 1905 Harbor complete, all the definitives complete both Christian and Frederik types inc much MNH, ending with postage dues 1902/1905 complete . A most worthwhile collection needing very little to complete. The entire lot is presented at www.philea.se. Visa mindre
Lot 2378
Aktuellt bud: 2 500 SEK
SEK
Lot 2378
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2378 P
Resultat: 2 500 SEK
Utrop: 2 500 SEK
Danish West Indies. Used. Collection 1866-1916 incl. e.g. F1, 3, 5-11, 13, 17-25, 28-38 and 40-48. The entire lot is presented at www.philea.se. (55) Danish West Indies. Used. Collection 1866-1916 incl. e.g. F1, 3, 5-11, 13, 17-25, 28-38 and 40-48. The entire lot is presented at www.philea.se. (55) Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.