Länder G (7)

×
Lot 2551
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 2551
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2551
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 1 800 SEK
Greece. Michel 96–107 used, 1896 Olympic Games SET (12). EUR 1100 Greece. Michel 96–107 used, 1896 Olympic Games SET (12). EUR 1100 Visa mindre
Lot 2552
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 2552
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2552 P
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Greece. Michel 427–46 used, 1940 Youth organisation, both sets on special leaves. EUR 1320 Greece. Michel 427–46 used, 1940 Youth organisation, both sets on special leaves. EUR 1320 Visa mindre
Lot 2553
Utrop 1 200 SEK
SEK
Lot 2553
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2553
Utrop: 1 200 SEK
Greece. Michel 437–46 used, 1940 Youth organisation SET (10). EUR 700 Greece. Michel 437–46 used, 1940 Youth organisation SET (10). EUR 700 Visa mindre
Lot 2554
Utrop 6 000 SEK
SEK
Lot 2554
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2554 V
Utrop: 6 000 SEK
Greece. Collection/accumulation used 1861–1886 on leaves. HERMES HEADS comprehesive study incl shades, better values, tw.. Läs mer Greece. Collection/accumulation used 1861–1886 on leaves. HERMES HEADS comprehesive study incl shades, better values, two covers incl one with pair combination, etc. Please inspect. The entire lot is presented at www.philea.se. Mostly fine quality. (150) Visa mindre
Lot 2555
Utrop 4 000 SEK
SEK
Lot 2555
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2555 P
Utrop: 4 000 SEK
Greece. ★/⊙. Nice old collection with many better issues incl. also Herakleion and Rethrymon local issues and Therison R.. Läs mer Greece. ★/⊙. Nice old collection with many better issues incl. also Herakleion and Rethrymon local issues and Therison Rebel stamps. Please see a selection of scans at www.philea.se. (>200) Visa mindre
Lot 2556
Aktuellt bud: 3 000 SEK
SEK
Lot 2556
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2556 P
Resultat: 3 000 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Greece. Collection mostly used 1886-1957 on KA-BE leaves with stamp mounts. With many better stamps, and in good conditi.. Läs mer Greece. Collection mostly used 1886-1957 on KA-BE leaves with stamp mounts. With many better stamps, and in good condition. Very high catalogue value. Fine quality. Visa mindre
Lot 2557
Aktuellt bud: 3 000 SEK
SEK
Lot 2557
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2557 P
Resultat: 3 000 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Guam. Mostly ★. Attractive mint collection with many scarce stamps present of this much underrated US Territory, beginni.. Läs mer Guam. Mostly ★. Attractive mint collection with many scarce stamps present of this much underrated US Territory, beginning with 1899 1cts to $1 (type I) + #2a variety and the only used stamp in the collection, a scarce blue straight line postmark October 21st 1899, Agana, Isle of Guam. Back of the book also strong inc the large pictorials Guam Guard Mail 1ct and pair of 2cts and further 1930 issues complete, then back to 1899 special delivery stamp, (thin). Overall a most attractive collection, needing very little to complete. The entire lot is presented at www.philea.se. Visa mindre

Utomnorden omfattar samlingar som täcker ett land eller ett geografiskt område. I detta kan man även inkludera eventuella tidigare kolonier eller förvaltarskapsområden. Detta gäller främst Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och USA. Här inkluderas även särskilda ockupationsutgåvor med anknytning till 1. och 2. världskriget.

Ryssland/Sovjetunionen fram till 1991 innehåller en mängd intressanta samlingsområden, främst från perioden 1917-1923 med revolution, inbördeskrig och konsolidering av Sovjetunionen. På motsvarande sätt finns det ett antal samlingsområden inom Kina från början av 1900-talet till våra dagar (många handelsstationer, kristna missionsstationer, inbördeskrig, japansk ockupation mm).

Generellt kan sägas att länder med komplex politisk historia också erbjuder stora möjligheter beträffande frimärken, brev och försändelser. Många länder har därutöver särskilda utgåvor för paketpost, telegraftjänster, myndighetsbrev, internationella organisationer som finns i landet eller har verkat i landet etc.

Phileas auktioner har alltid ett särskilt avsnitt ”Utomnorden” och ett avsnitt ”Utomeuropa”. Här finns det möjligheter att göra riktiga fynd. Phileas stora internationella kundkrets gör också att vi når fram till köpare över hela världen.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod (exvis fram till 1920, eller mellankrigstiden), ett geografiskt område (exvis länderna på Balkan innan Jugoslavien skapades), ett särskilt tema (CEPT, internationella konferenser) eller omfatta alla utgivna frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Brev som har koppling till en kädn person eller familj eller kopplade till en viss plats (trakt) kan vara intressanta, liksom brev som censurerats. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev) är det många som intresserar sig för. Brev till utrikes destinationer (särskilt från andra halvan av 1800-talet) kan vara eftersökta. Här finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde nästan oavsett vilket land man samlar. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, också ingå i en posthistorisk samling.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.