Luftpostförsändelser (3)

×
Lot 2132
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 2132
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2132 K
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Facit 208 on air mail cover, Registred cover sent from Blötberget (County of Dalarna) 4.12.1934 to SYDNEY (Austr.. Läs mer Sweden. Facit 208 on air mail cover, Registred cover sent from Blötberget (County of Dalarna) 4.12.1934 to SYDNEY (Australia). Transit cancellations Berlin-Sassnitz Darwin and arrival cds Sydney 21.12.1934. Visa mindre
Lot 2133
Aktuellt bud: 4 300 SEK
SEK
Lot 2133
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2133 K
Resultat: 4 300 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Sweden. Facit 225 on air mail cover, Registred "Zeppelin letter" sent from Stockholm, through Berlin (railway mail cance.. Läs mer Sweden. Facit 225 on air mail cover, Registred "Zeppelin letter" sent from Stockholm, through Berlin (railway mail cancellation Berlin-Sassnitz) Friedrichshafen to Pernambuco (Brazil). Transit cds Berlin Sassnitz Bahnpost and arrival cds Pernambuco (23.4.35) on the back side of the cover. SEK 36000 Visa mindre
Lot 2134
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 2134
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2134 K
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Sweden. Facit 224 on air mail cover, "First Flight Cover" from the first SAS light Stockholm - Copenhagen - New York 17... Läs mer Sweden. Facit 224 on air mail cover, "First Flight Cover" from the first SAS light Stockholm - Copenhagen - New York 17.9.1946. Arrival cds RAHWAY N,J, 19.9.1946. SEK 25000 Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.