Danmark, singlar & försändelser (16)

×
Lot 5801
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5801
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5801
Resultat: 400 SEK
Utrop: 200 SEK
Denmark. Facit 2 used, 1851 FIRE R.B.S. brown in strip of 3. Unusual, but all stamps with different damages. Denmark. Facit 2 used, 1851 FIRE R.B.S. brown in strip of 3. Unusual, but all stamps with different damages. Visa mindre
Lot 5802
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5802
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5802
Utrop: 300 SEK
Denmark. Facit 6 used, 1857 Skilling 16S. grey-violet. One near cut margin, but not into the picture. SEK 1800 Denmark. Facit 6 used, 1857 Skilling 16S. grey-violet. One near cut margin, but not into the picture. SEK 1800 Visa mindre
Lot 5803
Aktuellt bud: 200 SEK
SEK
Lot 5803
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5803
Resultat: 200 SEK
Utrop: 200 SEK
Denmark. Facit 6 used, 1857 Skilling 16S. grey-violet. SEK 1800 Denmark. Facit 6 used, 1857 Skilling 16S. grey-violet. SEK 1800 Visa mindre
Lot 5804
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5804
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5804
Utrop: 400 SEK
Denmark. Facit 8 (★), 1858 Imperforate. Wavy-line spandrels 8S green. Somewhat dirty, clear margins. SEK 500 Denmark. Facit 8 (★), 1858 Imperforate. Wavy-line spandrels 8S green. Somewhat dirty, clear margins. SEK 500 Visa mindre
Lot 5805
Utrop 200 SEK
SEK
Lot 5805
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5805
Utrop: 200 SEK
Denmark. Facit 15 used, 1868 Large Oval Type 16 skill greenish dark grey. SEK 1600 Denmark. Facit 15 used, 1868 Large Oval Type 16 skill greenish dark grey. SEK 1600 Visa mindre
Lot 5806
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5806
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5806
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Denmark. Facit 120 ★, 1912 GPO Copenhagen 5 Kr brown-red, watermark crown. SEK 3300 Denmark. Facit 120 ★, 1912 GPO Copenhagen 5 Kr brown-red, watermark crown. SEK 3300 Visa mindre
Lot 5807
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5807
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5807
Utrop: 400 SEK
Denmark. Facit 120–21 used, 1912 GPO Copenhagen 5 Kr brown-red, watermark crown + cross (2). SEK 2800 Denmark. Facit 120–21 used, 1912 GPO Copenhagen 5 Kr brown-red, watermark crown + cross (2). SEK 2800 Visa mindre
Lot 5809
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5809
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5809
Utrop: 400 SEK
Denmark. Facit 201–12 used, 1924 300th anniversary of the Post Office SET (12). 17 sets in mostly fine quality. SEK 11220 Denmark. Facit 201–12 used, 1924 300th anniversary of the Post Office SET (12). 17 sets in mostly fine quality. SEK 11220 Visa mindre
Lot 5810
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5810
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5810
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Denmark. Facit 213–17 ★, 1925 Air Mail Stamps SET (5). SEK 2200 Denmark. Facit 213–17 ★, 1925 Air Mail Stamps SET (5). SEK 2200 Visa mindre
Lot 5811
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5811
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5811
Utrop: 300 SEK
Denmark. Facit 213–17 ★, 1925 Air Mail Stamps SET (5). SEK 2200 Denmark. Facit 213–17 ★, 1925 Air Mail Stamps SET (5). SEK 2200 Visa mindre
Lot 5812
Aktuellt bud: 350 SEK
SEK
Lot 5812
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5812
Resultat: 350 SEK
Utrop: 300 SEK
Denmark. Facit 213–17 ★, 1925 Air Mail Stamps SET (5). SEK 2200 Denmark. Facit 213–17 ★, 1925 Air Mail Stamps SET (5). SEK 2200 Visa mindre
Lot 5813
Aktuellt bud: 100 SEK
SEK
Lot 5813
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5813 K
Resultat: 100 SEK
Utrop: 100 SEK
Denmark. Facit 390–91 ★★, 1956 Norden I SET and other joint issues from different countries. Denmark. Facit 390–91 ★★, 1956 Norden I SET and other joint issues from different countries. Visa mindre
Lot 5814
Aktuellt bud: 450 SEK
SEK
Lot 5814
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5814
Resultat: 450 SEK
Utrop: 400 SEK
Denmark. Official Facit Tj4 used, 1871 Skilling values 4 sk carmine-rose, perf 12½ - 12¾ with nr.canc "52". Somewhat irregular perf. SEK 5000 Denmark. Official Facit Tj4 used, 1871 Skilling values 4 sk carmine-rose, perf 12½ - 12¾ with nr.canc "52". Somewhat irregular perf. SEK 5000 Visa mindre
Lot 5815
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5815
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5815
Utrop: 400 SEK
Denmark. Newspaper Facit TI1–10 used, 1907 Numeral type SET wmk Crown (10). Five sets in mostly fine quality. SEK 6250 Denmark. Newspaper Facit TI1–10 used, 1907 Numeral type SET wmk Crown (10). Five sets in mostly fine quality. SEK 6250 Visa mindre
Lot 5816
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5816
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5816
Utrop: 300 SEK
Denmark. Newspaper Facit TI1–20 used, SEK 2955 Denmark. Newspaper Facit TI1–20 used, SEK 2955 Visa mindre
Lot 5817
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5817
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5817
Utrop: 300 SEK
Denmark. Newspaper Facit TI1–20 used, SEK 2600 Denmark. Newspaper Facit TI1–20 used, SEK 2600 Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.