Skilling – Lokal (15)

×
Lot 5004
Aktuellt bud: 3 400 SEK
SEK
Lot 5004
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5004
Resultat: 3 400 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Sweden. Facit 1–5 used, 1855 Skill Bco cpl. SET (5) on stock card. Repaired/defective ones. F 80950 for cheapest shade, if AB quality. Sweden. Facit 1–5 used, 1855 Skill Bco cpl. SET (5) on stock card. Repaired/defective ones. F 80950 for cheapest shade, if AB quality. Visa mindre
Lot 5005
Aktuellt bud: 1 600 SEK
SEK
Lot 5005
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5005 P
Resultat: 1 600 SEK
Utrop: 700 SEK
Sweden. Facit 1 N (★), 3 skilling banco yellow and 8 skilling banco yellow in blocks and parts of sheets, partly with ma.. Läs mer Sweden. Facit 1 N (★), 3 skilling banco yellow and 8 skilling banco yellow in blocks and parts of sheets, partly with margins, produced by the artist Leif Eriksson for the exhibition "The Yellow Error, International Mail-Art Exhibition June 1984, HÄNDER, Stockholm, Sweden" + Poster for the exhibition. Very interesting items! Visa mindre
Lot 5006
Aktuellt bud: 2 500 SEK
SEK
Lot 5006
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5006
Resultat: 2 500 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Sweden. Facit 1 F used, 3 skill green SPERATI forgery. Some faults but scarce! Sweden. Facit 1 F used, 3 skill green SPERATI forgery. Some faults but scarce! Visa mindre
Lot 5007
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5007
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5007
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 2b used, 4 skill light blue, thin paper. Beautiful cancellation NYKÖPING 29.1.1857. P: 1500. Sweden. Facit 2b used, 4 skill light blue, thin paper. Beautiful cancellation NYKÖPING 29.1.1857. P: 1500. Visa mindre
Lot 5008
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5008
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5008
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 2h1 used, 4 skill light blue, medium-thick paper. Superb cancellation LULEÅ 30.3.185x. Sweden. Facit 2h1 used, 4 skill light blue, medium-thick paper. Superb cancellation LULEÅ 30.3.185x. Visa mindre
Lot 5009
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5009
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5009
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 2h1 used, 4 skill light blue, medium-thick paper. Superb copy cancelled MALMÖ 27.7.1867. SEK 2500 Sweden. Facit 2h1 used, 4 skill light blue, medium-thick paper. Superb copy cancelled MALMÖ 27.7.1867. SEK 2500 Visa mindre
Lot 5010
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5010
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5010
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 2h1 used, 4 skill light blue, medium-thick paper. Beautiful copy cancelled SÖDERHAMN 28.7.1857. Sweden. Facit 2h1 used, 4 skill light blue, medium-thick paper. Beautiful copy cancelled SÖDERHAMN 28.7.1857. Visa mindre
Lot 5011
Aktuellt bud: 1 100 SEK
SEK
Lot 5011
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5011 K
Resultat: 1 100 SEK
Utrop: 700 SEK
Sweden. Facit 2h1 on piece, 2×4 skill light blue, medium-thick paper in pair (somewhat separated) on 2-fold cover front.. Läs mer Sweden. Facit 2h1 on piece, 2×4 skill light blue, medium-thick paper in pair (somewhat separated) on 2-fold cover front (reduced in size). Allegedly delivery (print) 9c1. Sent from UPSALA 18.5.1857 to Sunne. Signed by Sjöman. Further information, e.g. about the P.O. building and mail conveyance can be studied online. Visa mindre
Lot 5012
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5012
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5012
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 2m used, 4 skill blue, clear print, medium-thick paper. EXCELLENT cancellation STOCKHOLM 9.3.1858. Sweden. Facit 2m used, 4 skill blue, clear print, medium-thick paper. EXCELLENT cancellation STOCKHOLM 9.3.1858. Visa mindre
Lot 5013
Aktuellt bud: 850 SEK
SEK
Lot 5013
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5013
Resultat: 850 SEK
Utrop: 700 SEK
Sweden. Facit 3, 4, 6B used, 6 and 8 skill bco and 3 öre. Def. rep. Sweden. Facit 3, 4, 6B used, 6 and 8 skill bco and 3 öre. Def. rep. Visa mindre
Lot 5014
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 5014
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5014
Resultat: 500 SEK
Utrop: 500 SEK
Sweden. Facit 4 used, 8 skill yellow. Cancelled YSTAD 22.9.55. SEK 5000 Sweden. Facit 4 used, 8 skill yellow. Cancelled YSTAD 22.9.55. SEK 5000 Visa mindre
Lot 5015
Aktuellt bud: 750 SEK
SEK
Lot 5015
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5015
Resultat: 750 SEK
Utrop: 700 SEK
Sweden. Facit 5E4 ★, 24 skill red, reprint perf 13. SEK 3000 Sweden. Facit 5E4 ★, 24 skill red, reprint perf 13. SEK 3000 Visa mindre
Lot 5016
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5016
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5016
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 6BN1 ★, (3 öre) reprint, perf 14. SEK 2500 Sweden. Facit 6BN1 ★, (3 öre) reprint, perf 14. SEK 2500 Visa mindre
Lot 5017
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5017
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5017
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 6BN2 ★★, (3 öre) reprint, perf 13. SEK 2700 Sweden. Facit 6BN2 ★★, (3 öre) reprint, perf 13. SEK 2700 Visa mindre
Lot 5018
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5018
Godkänn bud

SEK

30 % köparprovision tillkommer

Lot 5018
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 13N2 (★), 3 öre brown, reprint perf 13. SEK 1600 Sweden. Facit 13N2 (★), 3 öre brown, reprint perf 13. SEK 1600 Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.