Tjänste, Lösen, etc. (13)

×
Lot 5035
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5035
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5035
Utrop: 400 SEK
Sweden. Official Facit Tj1–10 used, 1874–77 Large Officials perf 14 SET (10). SEK 4.995 Sweden. Official Facit Tj1–10 used, 1874–77 Large Officials perf 14 SET (10). SEK 4.995 Visa mindre
Lot 5036
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5036
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5036
Utrop: 300 SEK
Sweden. Official Facit Tj1–10 used, Stora tjänste tandn 14 SET (10). 3 öre tunn. SEK 4996 Sweden. Official Facit Tj1–10 used, Stora tjänste tandn 14 SET (10). 3 öre tunn. SEK 4996 Visa mindre
Lot 5037
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5037
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5037
Utrop: 400 SEK
Sweden. Official Facit Tj4a ★, 6 öre reddish violet, perf 14. Very fresh with excellent centering (minimal thin). Sweden. Official Facit Tj4a ★, 6 öre reddish violet, perf 14. Very fresh with excellent centering (minimal thin). Visa mindre
Lot 5038
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5038
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5038 K
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Sweden. Official Facit Tj5 on cover, 12 öre blue, perf 14. An absolutely superb official letter from HAPARANDA 31.7.1874. SEK 125 Sweden. Official Facit Tj5 on cover, 12 öre blue, perf 14. An absolutely superb official letter from HAPARANDA 31.7.1874. SEK 125 Visa mindre
Lot 5039
Utrop 200 SEK
SEK
Lot 5039
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5039
Utrop: 200 SEK
Sweden. Postage due Facit L1 ★★, 1 öre black, perf 14. Good–fair centering. SEK 1700 Sweden. Postage due Facit L1 ★★, 1 öre black, perf 14. Good–fair centering. SEK 1700 Visa mindre
Lot 5040
Utrop 200 SEK
SEK
Lot 5040
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5040
Utrop: 200 SEK
Sweden. Postage due Facit L1 ★★, 1 öre black, perf 14. Good–fair centering. SEK 1700 Sweden. Postage due Facit L1 ★★, 1 öre black, perf 14. Good–fair centering. SEK 1700 Visa mindre
Lot 5041
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5041
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5041
Utrop: 400 SEK
Sweden. Postage due Facit L1–10 ★, SET perf 14 (10). SEK 9610 Sweden. Postage due Facit L1–10 ★, SET perf 14 (10). SEK 9610 Visa mindre
Lot 5042
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5042
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5042
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Sweden. Postage due Facit L1–10 ★, SET perf 14 (10). 20 öre minor thin, 50 öre thin. SEK 9610 Sweden. Postage due Facit L1–10 ★, SET perf 14 (10). 20 öre minor thin, 50 öre thin. SEK 9610 Visa mindre
Lot 5043
Aktuellt bud: 200 SEK
SEK
Lot 5043
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5043
Resultat: 200 SEK
Utrop: 200 SEK
Sweden. Postage due Facit L2 ★★, 3 öre red, perf 14. SEK 1700 Sweden. Postage due Facit L2 ★★, 3 öre red, perf 14. SEK 1700 Visa mindre
Lot 5046
Utrop 200 SEK
SEK
Lot 5046
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5046
Utrop: 200 SEK
Sweden. Official Facit Tj13Ac ★, 4 öre grey on yellowish paper, perf 13. Very fine and fresh block of four. SEK 900 Sweden. Official Facit Tj13Ac ★, 4 öre grey on yellowish paper, perf 13. Very fine and fresh block of four. SEK 900 Visa mindre
Lot 5047
Aktuellt bud: 200 SEK
SEK
Lot 5047
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5047
Resultat: 200 SEK
Utrop: 200 SEK
Sweden. Official Facit Tj22A ★★, 50 öre red, perf 13, type I. SEK 5000 Sweden. Official Facit Tj22A ★★, 50 öre red, perf 13, type I. SEK 5000 Visa mindre
Lot 5048
Aktuellt bud: 100 SEK
SEK
Lot 5048
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5048
Resultat: 100 SEK
Utrop: 100 SEK
Sweden. Official Facit Tj32vm used, 10 öre carmine-red, inverted watermark crown. EXCELLENT cancellation FORSHAGA 8.4.19.. Läs mer Sweden. Official Facit Tj32vm used, 10 öre carmine-red, inverted watermark crown. EXCELLENT cancellation FORSHAGA 8.4.1911. One perf. almost missing. Visa mindre
Lot 5049
Aktuellt bud: 200 SEK
SEK
Lot 5049
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5049
Resultat: 200 SEK
Utrop: 200 SEK
Sweden. Postage due Facit L11–20 ★★, SET perf 13 (10). SEK 2655 Sweden. Postage due Facit L11–20 ★★, SET perf 13 (10). SEK 2655 Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.