Åland och andra finska områden (7)

×
Lot 988
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 988
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 988 A
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Åland. Collection/accumulation ★★ 1914–2000 in three albums with stamp mounts. Mainly Finland and Iceland. There are som.. Läs mer Åland. Collection/accumulation ★★ 1914–2000 in three albums with stamp mounts. Mainly Finland and Iceland. There are some Norway and Denmark . Four albums that contain stamps both used and unused. One album contains off FDC from Finland.. All five albums for only 1000SEK. Mostly fine quality. (>5000) Visa mindre
Lot 989
Aktuellt bud: 900 SEK
SEK
Lot 989
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 989 A
Resultat: 900 SEK
Utrop: 900 SEK
Åland. Collection ★★ 1983–2003 in Leuchtturm album with stamp mounts. Most of the stamps are unused. A complete collecti.. Läs mer Åland. Collection ★★ 1983–2003 in Leuchtturm album with stamp mounts. Most of the stamps are unused. A complete collection of Åland untill 2003. A lot of "Guttepar" as seen on the images on our website. Includes € values as well. Fine quality. (1800) Visa mindre
Lot 990
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 990
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 990 P
Resultat: 500 SEK
Utrop: 500 SEK
Åland. Lot ★★ 1989–1999. Eight complete stamp panes and a number of strips with stamps. Two of the panes with stamps wit.. Läs mer Åland. Lot ★★ 1989–1999. Eight complete stamp panes and a number of strips with stamps. Two of the panes with stamps without denomination (1st class letter, 2nd class letter, both from 1999) thus usable for franking. Excellent quality. Visa mindre
Lot 991
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 991
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 991 A
Resultat: 500 SEK
Utrop: 500 SEK
Åland. Collection mostly ★★ 1984–2005 in Estett album with stamp mounts. A good collection with blocks and some used sta.. Läs mer Åland. Collection mostly ★★ 1984–2005 in Estett album with stamp mounts. A good collection with blocks and some used stamps. Fine quality. (400) Visa mindre
Lot 992
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 992
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 992 A
Resultat: 500 SEK
Utrop: 500 SEK
Åland. Collection/accumulation mostly used 1984–2008 in album. A collection that is almost complete, only 4 stamps in 20.. Läs mer Åland. Collection/accumulation mostly used 1984–2008 in album. A collection that is almost complete, only 4 stamps in 2008 is missing. This is a realy nice Åland collection. Fine quality. (>500) Visa mindre
Lot 993
Aktuellt bud: 750 SEK
SEK
Lot 993
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 993 A
Resultat: 750 SEK
Utrop: 500 SEK
Åland. Collection used 1984–2014 in album. Compl. incl. block. Åland. Collection used 1984–2014 in album. Compl. incl. block. Visa mindre
Lot 5269
Aktuellt bud: 600 SEK
SEK
Lot 5269
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5269 A
Resultat: 600 SEK
Utrop: 500 SEK
Åland. ★★/⊙. Unused and used collections 1985-2006 in album. Åland. ★★/⊙. Unused and used collections 1985-2006 in album. Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.