Norge, singlar & försändelser (7)

×
Lot 779
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 779
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 779
Resultat: 500 SEK
Utrop: 300 SEK
Norway. Facit 22, 26 on cover, 1877 Shaded Posthorn 1 øre brown-grey in pair and 10 øre on a nice little cover to Torstu.. Läs mer Norway. Facit 22, 26 on cover, 1877 Shaded Posthorn 1 øre brown-grey in pair and 10 øre on a nice little cover to Torstunaby, Enköping, cancelled HEGRE 4.8.1881. Visa mindre
Lot 780
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 780
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 780 K
Resultat: 500 SEK
Utrop: 400 SEK
Norway. Facit 265 on FDC, 1941 Centenary of the Oslo University 1 Kr. Two FDC's 2.9.41 incl. one with green vignette. Norway. Facit 265 on FDC, 1941 Centenary of the Oslo University 1 Kr. Two FDC's 2.9.41 incl. one with green vignette. Visa mindre
Lot 781
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 781
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 781 K
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 400 SEK
Norway. Facit 391, 393–96 on FDC, 1951 Haakon VII 30-55 öre. OSLO 10.2.51. SEK 1900 Norway. Facit 391, 393–96 on FDC, 1951 Haakon VII 30-55 öre. OSLO 10.2.51. SEK 1900 Visa mindre
Lot 782
Aktuellt bud: 600 SEK
SEK
Lot 782
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 782 K
Resultat: 600 SEK
Utrop: 300 SEK
Norway. Facit 453 on FDC, 1958 King Olav V 45 øre red. FDC with blue vignette 15.9.58. SEK 1200 Norway. Facit 453 on FDC, 1958 King Olav V 45 øre red. FDC with blue vignette 15.9.58. SEK 1200 Visa mindre
Lot 783
Aktuellt bud: 600 SEK
SEK
Lot 783
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 783 K
Resultat: 600 SEK
Utrop: 300 SEK
Norway. Facit 468–69 on FDC, 1959 King Olav V 50 and 90 øre on FDC with vignette 10.11.59. SEK 1100 Norway. Facit 468–69 on FDC, 1959 King Olav V 50 and 90 øre on FDC with vignette 10.11.59. SEK 1100 Visa mindre
Lot 5179
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5179
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5179
Utrop: 400 SEK
Norway. Facit 279–98 used, 1941 “V”-stamps SET no watermark, with 10 øre with white V (20). Norway. Facit 279–98 used, 1941 “V”-stamps SET no watermark, with 10 øre with white V (20). Visa mindre
Lot 5180
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5180
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5180 K
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Norway. Facit 333–40 on cover, 1945 “The London Stamps”. Cpl set on censored cover to Sweden, canc. POSTKONTORET STOCKHOLM 17.5.45. Norway. Facit 333–40 on cover, 1945 “The London Stamps”. Cpl set on censored cover to Sweden, canc. POSTKONTORET STOCKHOLM 17.5.45. Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.