Finland, singlar & försändelser (3)

×
Lot 2398
Aktuellt bud: 1 600 SEK
SEK
Lot 2398
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2398
Resultat: 1 600 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Finland. Facit 2 used, 1856 Oval stamps 10 k carmine (min. thin spot). Beautiful and full margined copy with canc. WIBOR.. Läs mer Finland. Facit 2 used, 1856 Oval stamps 10 k carmine (min. thin spot). Beautiful and full margined copy with canc. WIBORG 1857. Cert. Ossa. SEK 7000 Visa mindre
Lot 2399
Aktuellt bud: 4 500 SEK
SEK
Lot 2399
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2399
Resultat: 4 500 SEK
Utrop: 2 500 SEK
Finland. Facit 10 ★, 1867 Coat-of-Arms Finnish values 1 Mk brown. With small spot at front and two somewhat shortened pe.. Läs mer Finland. Facit 10 ★, 1867 Coat-of-Arms Finnish values 1 Mk brown. With small spot at front and two somewhat shortened perfs. Signed A.Brun. SEK 20000 Visa mindre
Lot 2400
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 2400
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2400 K
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Finland. Facit 242 (★), 1941 Brothers-in-Arms 2.75 Mk + 25 p in red-lilac colour instead of blue. Imperforated with lowe.. Läs mer Finland. Facit 242 (★), 1941 Brothers-in-Arms 2.75 Mk + 25 p in red-lilac colour instead of blue. Imperforated with lower margin. Overprint "Itää vastaan Mot Östern". Befund Schwenson. Scarce stamp! Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.