Island, singlar & försändelser (5)

×
Lot 2382
Aktuellt bud: 4 100 SEK
SEK
Lot 2382
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2382
Resultat: 4 100 SEK
Utrop: 4 000 SEK
Iceland. Facit 1 used, 1873 Skilding values 2 sk blue, perf 14 × 13½. Beautiful example with good centering and perforation. SEK 19000 Iceland. Facit 1 used, 1873 Skilding values 2 sk blue, perf 14 × 13½. Beautiful example with good centering and perforation. SEK 19000 Visa mindre
Lot 2383
Aktuellt bud: 4 400 SEK
SEK
Lot 2383
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2383
Resultat: 4 400 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Iceland. Facit 32 used, 1897 “þrir” Surcharge 3 þrir small letters, perf 14 × 13½ (12 known copies). SEK 20000 Iceland. Facit 32 used, 1897 “þrir” Surcharge 3 þrir small letters, perf 14 × 13½ (12 known copies). SEK 20000 Visa mindre
Lot 2384
Aktuellt bud: 1 900 SEK
SEK
Lot 2384
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2384
Resultat: 1 900 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Iceland. Facit 37 ★, 1897 “þrir” Surcharge þrir in black, large letters, perf 12¾. Cert. E Elderup "Genuine in all respects". SEK 9500 Iceland. Facit 37 ★, 1897 “þrir” Surcharge þrir in black, large letters, perf 12¾. Cert. E Elderup "Genuine in all respects". SEK 9500 Visa mindre
Lot 2385
Aktuellt bud: 1 800 SEK
SEK
Lot 2385
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2385
Resultat: 1 800 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Iceland. Facit 37 used, 1897 “þrir” Surcharge þrir in black, large letters, perf 12¾. Very beautiful and well-centered... Läs mer Iceland. Facit 37 used, 1897 “þrir” Surcharge þrir in black, large letters, perf 12¾. Very beautiful and well-centered. Cert. Grønlund. SEK 7000 Visa mindre
Lot 2386
Aktuellt bud: 11 000 SEK
SEK
Lot 2386
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2386
Resultat: 11 000 SEK
Utrop: 2 500 SEK
Iceland. Facit 165–67 ★, 1933 Hopflug Ítala 1933 Surcharge SET (3). Cert. S. Grønlund. Superb quality. SEK 19000 Iceland. Facit 165–67 ★, 1933 Hopflug Ítala 1933 Surcharge SET (3). Cert. S. Grønlund. Superb quality. SEK 19000 Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.