Norge, samlingar (3)

×
Lot 2258
Aktuellt bud: 22 500 SEK
SEK
Lot 2258
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2258 P
Resultat: 22 500 SEK
Utrop: 10 000 SEK
Norway. Collection used 1855-1968 on leaves. A really beautiful coll. in overall very good quality apparently COMPLETE i.. Läs mer Norway. Collection used 1855-1968 on leaves. A really beautiful coll. in overall very good quality apparently COMPLETE in main numbers excl the London ovpts, one Return stamp and some unimportant stamps. Often double collected and starting very strong with 12 copies of #1. Enjoy! All important pages on the website. Visa mindre
Lot 2365
Utrop 8 000 SEK
SEK
Lot 2365
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2365 A
Utrop: 8 000 SEK
Norway. ★★/★. Collection 1857-1960 in SAFE dual album. Containing e.g. seven Skilling values incl. F2*, F34-36 and 89-91.. Läs mer Norway. ★★/★. Collection 1857-1960 in SAFE dual album. Containing e.g. seven Skilling values incl. F2*, F34-36 and 89-91*. Almost cpl and mainly ** after 1940 incl. two **264 and one F265, nice "V-stamps" incl. 50 öre **, 352-66 and 459**, Official stamps etc. Also some used. Visa mindre
Lot 2366
Aktuellt bud: 7 800 SEK
SEK
Lot 2366
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2366 A
Resultat: 7 800 SEK
Utrop: 7 000 SEK
Norway. Collection ★★/★/⊙ 1855–1969 in Estett album. Starts with more than 120 skilling stamps (varying quality). Almost.. Läs mer Norway. Collection ★★/★/⊙ 1855–1969 in Estett album. Starts with more than 120 skilling stamps (varying quality). Almost complete collection. Also including F 277 (MNH).Please see a selection of scans at www.philea.se. Please see a selection of scans at www.philea.se. Somewhat mixed quality. (>1000) Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.