Länder Q-R (5)

×
Lot 2620
Aktuellt bud: 1 200 SEK
SEK
Lot 2620
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2620 K
Resultat: 1 200 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Romania. Michel 874–83ms ★★, 1945 Sports Minisheet à 6 stamps (5) and 1945 Folk Sport Minisheet à 9 stamps (5). Michel 8.. Läs mer Romania. Michel 874–83ms ★★, 1945 Sports Minisheet à 6 stamps (5) and 1945 Folk Sport Minisheet à 9 stamps (5). Michel 879 with gum stain, otherwise fine. EUR 500 Visa mindre
Lot 2621
Aktuellt bud: 3 000 SEK
SEK
Lot 2621
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2621 K
Resultat: 3 000 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Russia. Michel 1 on piece, 1857 Coat-of-arms 10 k dark brown/light blue, imperf. Genuine stamp on forged cover. Russia. Michel 1 on piece, 1857 Coat-of-arms 10 k dark brown/light blue, imperf. Genuine stamp on forged cover. Visa mindre
Lot 2622
Aktuellt bud: 5 000 SEK
SEK
Lot 2622
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2622 P
Resultat: 5 000 SEK
Utrop: 5 000 SEK
Russia. ★★/★/⊙. Good collection of several hundred stamps mint and used, housed on album leaves from an old time collect.. Läs mer Russia. ★★/★/⊙. Good collection of several hundred stamps mint and used, housed on album leaves from an old time collection. Beginning with Tsarist issues 1868 onwards, collection is well filled through turn of the century and on to inflation, as well as more obvious better sets from the 1920s and 1930s with page after page from this iconic philatelic period, including Spartacist through to the buildings and imperfs from the 1940s as well airmail section inc imperf zeppelins from 1931, stratosphere and much more inc interesting unlisted. At the end, there is a section of Yudenich 1919 imperfs, pos in China and Turkish Empire. All completely uncataloged and finds highly likely. Visa mindre
Lot 2623
Aktuellt bud: 8 000 SEK
SEK
Lot 2623
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2623 A
Resultat: 8 000 SEK
Utrop: 8 000 SEK
Russia, mixed. Collection used 1857–1969 in two Schaubek albums. E.g. #1 with narrow margins, rest of the classics secti.. Läs mer Russia, mixed. Collection used 1857–1969 in two Schaubek albums. E.g. #1 with narrow margins, rest of the classics section relatively sparesly filled, good section of better sets from the 1930's, well-filled from the 1940's onwards. also including some better s/s (some. Fine quality. Visa mindre
Lot 2624
Aktuellt bud: 1 700 SEK
SEK
Lot 2624
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2624
Resultat: 1 700 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Soviet Union. Michel 513–22 ★★, 1935 World Spartakiade incomplete SET (9) missing 4 k value. Soviet Union. Michel 513–22 ★★, 1935 World Spartakiade incomplete SET (9) missing 4 k value. Visa mindre

Utomnorden omfattar samlingar som täcker ett land eller ett geografiskt område. I detta kan man även inkludera eventuella tidigare kolonier eller förvaltarskapsområden. Detta gäller främst Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och USA. Här inkluderas även särskilda ockupationsutgåvor med anknytning till 1. och 2. världskriget.

Ryssland/Sovjetunionen fram till 1991 innehåller en mängd intressanta samlingsområden, främst från perioden 1917-1923 med revolution, inbördeskrig och konsolidering av Sovjetunionen. På motsvarande sätt finns det ett antal samlingsområden inom Kina från början av 1900-talet till våra dagar (många handelsstationer, kristna missionsstationer, inbördeskrig, japansk ockupation mm).

Generellt kan sägas att länder med komplex politisk historia också erbjuder stora möjligheter beträffande frimärken, brev och försändelser. Många länder har därutöver särskilda utgåvor för paketpost, telegraftjänster, myndighetsbrev, internationella organisationer som finns i landet eller har verkat i landet etc.

Phileas auktioner har alltid ett särskilt avsnitt ”Utomnorden” och ett avsnitt ”Utomeuropa”. Här finns det möjligheter att göra riktiga fynd. Phileas stora internationella kundkrets gör också att vi når fram till köpare över hela världen.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod (exvis fram till 1920, eller mellankrigstiden), ett geografiskt område (exvis länderna på Balkan innan Jugoslavien skapades), ett särskilt tema (CEPT, internationella konferenser) eller omfatta alla utgivna frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Brev som har koppling till en kädn person eller familj eller kopplade till en viss plats (trakt) kan vara intressanta, liksom brev som censurerats. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev) är det många som intresserar sig för. Brev till utrikes destinationer (särskilt från andra halvan av 1800-talet) kan vara eftersökta. Här finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde nästan oavsett vilket land man samlar. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, också ingå i en posthistorisk samling.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.