Liggande lejon (13)

×
Lot 2162
Utrop 1 000 SEK
SEK
Lot 2162
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2162
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Facit 16g used, 20 öre red-dull red. EXCELLENT cancellation 21.1.1875. Sweden. Facit 16g used, 20 öre red-dull red. EXCELLENT cancellation 21.1.1875. Visa mindre
Lot 2052
Utrop 1 000 SEK
SEK
Lot 2052
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2052 K
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Facit 14Bc1 on cover, 4×3 öre brown on beautiful cover cancelled STOCKHOLM 3.TUR 12.7. Sweden. Facit 14Bc1 on cover, 4×3 öre brown on beautiful cover cancelled STOCKHOLM 3.TUR 12.7. Visa mindre
Lot 2056
Utrop 1 200 SEK
SEK
Lot 2056
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2056 K
Utrop: 1 200 SEK
Sweden. Facit 15b2 on cover, 17 öre reddish-bluish lilac, perforation of 1865. Very fine cover sent from HESSLEHOLM 17.1.. Läs mer Sweden. Facit 15b2 on cover, 17 öre reddish-bluish lilac, perforation of 1865. Very fine cover sent from HESSLEHOLM 17.1.1868 to Denmark. Transit SÖDRA ST.BANAN 18.1.1868 and arrival pmk KIØBENHAVN 18.1. Certificate HOW 3, 1-2, 4 (1984). SEK 5000 Visa mindre
Lot 2061
Utrop 1 500 SEK
SEK
Lot 2061
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2061
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 16, 99 (★), C A Nymans Proposal stamp FEMTIO öre green with smooth background. Sweden. Facit 16, 99 (★), C A Nymans Proposal stamp FEMTIO öre green with smooth background. Visa mindre
Lot 2055
Utrop 1 500 SEK
SEK
Lot 2055
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2055 K
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 15a on cover, 17 öre carmine violet. Very beautiful cover sent from WARBERG 11.6.1866 to Denmark. Transit.. Läs mer Sweden. Facit 15a on cover, 17 öre carmine violet. Very beautiful cover sent from WARBERG 11.6.1866 to Denmark. Transit SÖDRA ST.BANAN 12.6.1866 and arrival pmk KIØBENHAVN 12.6. Visa mindre
Lot 2059
Utrop 2 500 SEK
SEK
Lot 2059
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2059
Utrop: 2 500 SEK
Sweden. Facit 16, 99 (★), C A Nymans proposal stamp NIO öre in light blue colour with dashed background. Slightly discolored. Sweden. Facit 16, 99 (★), C A Nymans proposal stamp NIO öre in light blue colour with dashed background. Slightly discolored. Visa mindre
Lot 2060
Utrop 2 500 SEK
SEK
Lot 2060
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2060
Utrop: 2 500 SEK
Sweden. Facit 16, 99 (★), C A Nymans proposal stamp TOLF öre in light blue colour with dashed background. Slightly discolored. Sweden. Facit 16, 99 (★), C A Nymans proposal stamp TOLF öre in light blue colour with dashed background. Slightly discolored. Visa mindre
Lot 2058
Utrop 3 000 SEK
SEK
Lot 2058
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2058
Utrop: 3 000 SEK
Sweden. Facit 16, 99 (★), C A Nymans proposal stamp TRETTIO öre in light blue colour with dashed background. Very fresh. Sweden. Facit 16, 99 (★), C A Nymans proposal stamp TRETTIO öre in light blue colour with dashed background. Very fresh. Visa mindre
Lot 2057
Utrop 12 000 SEK
SEK
Lot 2057
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2057
Utrop: 12 000 SEK
Sweden. Facit 16, 99 (★), C A Nymans proposal stamp NIO, TOLF, TRETTIO and FEMTIO öre carmine colour with dashed backgro.. Läs mer Sweden. Facit 16, 99 (★), C A Nymans proposal stamp NIO, TOLF, TRETTIO and FEMTIO öre carmine colour with dashed background in recounstructed strip of four consisting of two pairs. Scarce. Visa mindre
Lot 2054
Aktuellt bud: 1 500 SEK
SEK
Lot 2054
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2054
Resultat: 1 500 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 14Bv4 used, 3 öre brown, type II, "The Cigar" (coloured line from lion to large “3”) variety. Sought-after.. Läs mer Sweden. Facit 14Bv4 used, 3 öre brown, type II, "The Cigar" (coloured line from lion to large “3”) variety. Sought-after and undervalued variety. Visa mindre
Lot 2161
Aktuellt bud: 2 600 SEK
SEK
Lot 2161
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2161
Resultat: 2 600 SEK
Utrop: 1 200 SEK
Sweden. Facit 14Ac used, 3 öre reddish brown with even colour, type I. Certificate by Åkerstedt (1970). SEK 6000 Sweden. Facit 14Ac used, 3 öre reddish brown with even colour, type I. Certificate by Åkerstedt (1970). SEK 6000 Visa mindre
Lot 2053
Aktuellt bud: 3 300 SEK
SEK
Lot 2053
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2053 K
Resultat: 3 300 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Facit 14Bf, 9m on cover, 2×3+12 öre on beautiful cover sent from TJELLMO 15.7.1872 to Denmark. Arrival pmk KIØBE.. Läs mer Sweden. Facit 14Bf, 9m on cover, 2×3+12 öre on beautiful cover sent from TJELLMO 15.7.1872 to Denmark. Arrival pmk KIØBENHAVN 16.7. Very scarce combination (1 öre overpaid). Visa mindre
Lot 2062
Aktuellt bud: 5 200 SEK
SEK
Lot 2062
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2062 K
Resultat: 5 200 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Sweden. Facit 16b2, 17d, 19c on cover, 3+5+20 öre on fantastic cover sent from STOCKHOLM 26.11.1873. Scarce mixed franki.. Läs mer Sweden. Facit 16b2, 17d, 19c on cover, 3+5+20 öre on fantastic cover sent from STOCKHOLM 26.11.1873. Scarce mixed franking. Certificate HOW 4 (3,3,4) (4,4,4) 4 (2004). Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.